Média fórum-2019: sloboda žurnalistiky v kontexte práv človeka, nových technológií a medzinárodnej informačnej bezpečnosti bude tento rokv Prahe

PRAHA – Od 20. do 22. novembra sa v Prahe uskutoční druhé medzinárodné mediálne fórum 2019: sloboda žurnalistiky v súvislosti s ľudskými právami, novými technológiami a medzinárodnými informáciami. Finančné noviny o tom informovala Xénia Podakina PR manažérka konferencie. Prvé bolo minulý rok v Pezinku.

Medzinárodní odborníci v oblasti médií, novinári, diplomati, právnici a politológovia budú diskutovať o najnaliehavejších mediálnych problémoch v modernom svete a pokúsia sa nájsť riešenie. Na mediálnom fóre je naplánovaných viac ako 80 odborníkov z celého sveta. Svetová komunita je paradoxne vo veku vyspelých technológií, rozvinutých ekonomických systémov v podmienkach úplnej zraniteľnosti. Trendy, ktoré sa kedysi zdali inšpirujúce, priniesli neočakávané výsledky: globalizácia prehĺbila miestne konflikty, toleranciu – problém hodnôt a významov, multikulturalizmus – tému identity a tradície. Nakoniec vyvstala celá otázka o „moci zákona“ a „zákona moci“.

Fórum organizujú časopis Meždunarodnaya žizň, jeho anglická verzia International Affair, vydávané Ministerstvom zahraničných vecí Ruskej federácie, nezávislý časopis Modern diplomacy», а tiež časopis Medzinárodné vzťahy vydávaný v Bulharsku.