M. Varga & Collegium Musicum a svetový kontext

BRATISLAVA – Spoločnosť Mariána Vargu vydala súbor jeho diel vo veľkej krabici.  Pozrime sa na Mariána Vargu a jeho inšpiráciu, Tučnou kurzívou zverejňujeme hyperlinhy na citované skladby.

Limitovaná edícia Marián Varga Collected Works I. vyšla symbolicky pri 50. výročí vzniku kultového albumu Zvoňte, zvonky a je zberateľským artefaktom pre všetkých fanúšikov hudby Mariána Vargu. Kolekcia obsahuje 16 CD titulov – od albumu Zvoňte, zvonky cez všetky spoločné platne s Pavlom Hammelom, albumy Collegia musica až po CD s raritnými nahrávkami, ktoré nikdy nevyšli na nosičoch – všetky s novým zvukovým dizajnom vytvoreným z pôvodných analógových pásov

Jeho prvá kladba kde interpretoval vážnu hudbu bolo Concerto In D Josepha Haydna. Túto skladbu nenahral žiaden z iných rockových, alebo jazzových interpretov vo svete.

  • Niečo iné je s Johannom Sebastianom Bachom. Skupina The Nice upravila šiesty Brandenburgský koncert.  Interpretácia skupiny The Nice dostala pomenovanie BrandenburherO Johanna Sebastiana Bacha sa pokúšala aj skupina Ekseption a neskôr skupina SkySkupina Jethro Tull  upravila Bourée Johnanna Sebastiana Bacha. Collegium musicom nahralo skladbu Hommáhe a J. S. Bach. Má niektoré motívy z tretieho Brandenburgského koncenrtu J. S. Bacha.

Skupina Deep Purple nahrala v roku 1968 úryvky symfonickej básne Šeherezáda.   Nikolaja Rimského Korsakova. Bol to malý úryvok, ktorý sa nevyrovná Suite o tisíc a jednej noci z dvojalbumu skupiny Collegium Musicum Konvergencie z roku 1971.

Marián Varga videl skupinu The Nice na jej koncerte v Prahe. Mohol byť inšpirovaný. Výsledkom jeho úsilia bola skladba Hommáge J. S. Bach, alebo slovenskejšie Pocta J. S. Bachovi. V yšla nielen na singli vydavateľstva Panton,  ale aj na zborníku hodobného vydavateľstva Nemeckej demokratickej republiky AMIGA.

Medzičasom vznikla super skupina Emerson Lake and Palmer. V decembri prvý raz predviela Obrázky z výstavy Modesta Petroviča Mussorgského, ktoré sa dochodvali len v partitúre pre klavír. Aranžoval ich Maurice Ravel.  Marián Varga v pražskom Rádiopaláci v roku 1970 predbehol skupinu Emerson Lake  & Palmer o pol roka. Nahral skladbu Baba Jaga alebo Dom na sgtračej nôžke, ktorá vyšla až minulý rok.  Marián Vargu nenahral, aby ho niekto neobvinil z alagiátorstva. Bol však prvý.  Emerson Lake and Palmer prišli z o pol roka neskôr.

Skupinu Emerson Lake  & Palmer predbehol aj v interpretácii baletu  Rómeo Júlia, pred ktorú zakomponoval Prelúdium C Dur A Časť Sergeja Sergievič Profofieva.  Úryvky baletu Rómeoa Júlia nahrala skupina Emerson Lake and Palmer nahrala po Mariánovi Vargovi až o deväť rokov neskôr.

Marián Vaega sa nevyhol ani Belovi Bartókovi. Nahral interpretáciu jeho skladby Mikrokozmos.

Najväčší opus, ktorý vztvoril zo sklabieb vážných interpetov bola skladba Burlesque  Je zložená z dvoch skladieb. Prvou je Humoreska Sergeja Rachmaninova.  Po nej MArián Vaga pridal Humoresku Antonína Dvořáka.