Libération: skupina novinárov obťažovala kolegyne

Vo Francúzsku bolo niekoľko popredných novinárov a redaktorov prepustených, alebo im pozastavili výkon funkcií za to, že boli účastníkmi anonymnej on-line komunity, v ktorej sa vysmievali zo svojich kolegýň.

Novinári vytvorili uzavretú skupinu Facebook nazvanú League du LOL. Vysmievali sa zo svojich kolegýň a aktivistiek z feministického hnutia.

Na existenciu League du LOL  prišiel denník, ktorému desiatky žien potvrdili, že boli obeťami tohto obťažovania.

Medzi potrestanými patria aj dvaja novinári samotného denníka Libération.

Jedným z nich je novinár na voľnej nohe a zakladateľ skupiny Vincent Glad, ktorý ju  v roku 2009 vytvoril.

Ospravedlnil sa na Twitteru, pripúšťajúc, že ​​táto prax je neprijateľná a že League LOL nebola vôbec smiešna, najmä pokiaľ ide o skupinové výsmechu a obťažovanie. “Musím to vysvetliť a predovšetkým sa musím ospravedlniť,” napísal Glad.