Levada: 70 % Rusov pozitívne hodnotí Stalina

Úlohu Josifa Stalina v histórii Ruska pozitívne hodnotí rekordných 70% Rusov, 19% má k nemu negatívny vzťah. Vyplýva to z marcového výskumu verejnej mienky, ktorý dnes 16. apríla 2019 zverejnilo Levada Centrum.

Treba poznamenať, že celková úroveň pozitívneho postoja voči sovietskemu vodcovi dosiahla maximum za všetky roky výskumu. Moskovskí sociológovia prieskum robia od roku 2001.

Vo výskume 41% respondentov uviedlo, že si váži Stalina,  sympatie k nemu má – 6%, obdivujú ho 4%. Negatívny vzťah k Stalinovi má 14% Rusov, 26% ľahostajných, s nepriateľský vzťah má 6%. Výsledky výskumu ukazujú, že  46% Rusov verí, že zločiny v ére Stalina boli odôvodnené „veľkými cieľmi a výsledkami“, 45% zastáva opačný názor.

Súhlas s názorom, že ľudské obete, ktoré priniesol sovietsky ľud v čase stalinizmu boli neodôvodnené, postupne klesá. Povedala to sociologička Levada Centra Karina Pipia. Pred rokom 2011 stalinské represálie podporovalo len 30 % Rusov.
Sociologička tvrdí, že existujú tri obdobia dynamiky vzťahov k Stalinovi. Rovnako negatívny a rovnako pozitívny v rokoch 2001 – 2007, prevládanie ľahostajného a neutrálneho vzťahu od roku 2008 do roku 2014) a dominovanie pozitívneho vzťahu od roku 20015. Tie isté tendencie sa dajú pozorovať aj pri otázke týkajúcej sa toho čí treba priznať zásluhy Stalina pred krajinou.
V decembri, podľa Levada Center, počet Rusov, ktorí ľutujú kolaps Sovietskeho zväzu dosiahol vrchol v poslednom desaťročí – 66%. Podľa prieskumu, medzi dôvodmi, prečo Rusom chýba ZSSR, je zničenie jedného ekonomického systému (52%), strata pocitu spolupatričnosti k veľkej moci (36%) a rast vzájomnej nedôvery a zatrpknutosti (31%).Josif Vissarionovič Stalin (Иосиф Виссарионович Сталин), vlastným menom Josif Džugašvili 1bol sovietsky stranícky a štátny činiteľ gruzínskeho pôvodu, generalissimus Sovietskeho zväzu.Po Októbrovej revolúcii 1917 ľudový komisár pre národnostia robotnícko-roľníckej inšpekcie. V čase občianskej vojny člen Rady robotníckej a roľníckej obrany; 1922 zvolený za generálneho tajomníka Ústredného výboru strany, po Leninovej smrti strhol postupne všetku moc na seba. Podriadil si orgány bezpečnosti a najmä tajnú políciu, pomocou ktorej likvidoval skutočnú aj domnelú opozíciu, násilne budovaná autorita prerástla do kultu osobnosti. Stalinovej podozrievavosti padli za obeť tisíce straníckych a vojenských činiteľov (tresty smrti, pracovné tábory). Rozbehol násilnú kolektivizáciu sprevádzajúcu masívnu industrializáciu, čím výrazne zmenil tradičné poľnohospodárske zameranie krajiny.