Lavrov o polycentristických medzinárodných vzťahoch

V Hočimonovom meste bola Rusko-vietnamská konferencii Medzinárodného diskusného klubu Valdaj. Minister zahraničných vecí Sergej Lavrov na nej predniesol prejav. Veľvyslanectvo Ruskej federácie poskytlo preklad výňatku z jeho prejavu. 

Vytvorenie nového polycentristického systému medzinárodných vzťahov bude trvať desaťročia, ale privedie k vytvoreniu stabilnejšieho a bezpečnejšieho modelu svetového poriadku.

„Podporujeme zainteresovanosť expertnej komunity Ruska a Vietnamu v oblasti výskumu aktuálnej problematiky bezpečnosti v Ázii, – povedal. – Takéto diskusie sú zvlášť potrebné dnes, keď svet vstúpil do epochy – volajú ju rôzne, ale pre lepšiu zrozumiteľnosť povieme, do postbipolárnej etapy svojho vývoja, – ktorej podstata spočíva vo vytvorení spravodlivejšieho, polycentristického systému, stabilnejšieho a demokratickejšieho“.

Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) si úplne plní svoje záväzky v oblasti pozastavenia jadrových testov a odpaľovania rakiet, preto by mala Bezpečnostná rada uvažovať o znížení sankčného tlaku.

„My sme vždy boli a sme za to, aby sa už teraz začalo so stimuláciou Pchjongjangu k jeho ďalšiemu napredovaniu, – povedal. Pchjongjang vyhlásil moratórium a toto moratórium aj dodržuje – aj v oblasti jadrových testov, aj v oblasti odpaľovania balistických rakiet. Boli by sme toho názoru, že Bezpečnostná rada OSN by mohla urobiť minimálne nejaké gestá tým, že by oslabila, odstránila, zbavila KĽDR sankcií v tej časti, ktorá bráni realizácii spoločných kórejsko-kórejských projektov“.

Mechanizmus šesťstranných rokovaní v oblasti jadrovej problematiky na Kórejskom polostrove môže byť užitočným v prípade pokroku v dialógu medzi USA a KĽDR.

„Situácia v severovýchodnej Ázii nie je jednoduchá, v prvom rade v spojitosti s jadrovou problematikou na Kórejskom polostrove, ale úloha, ktorú je potrebné riešiť z hľadiska dlhodobej stabilizácie je omnoho širšia – ide o vytvorenie mechanizmu mieru a bezpečnosti v regióne, – povedal . – Je to jeden z cieľov, ktorý bol odsúhlasený v rámci šesťstranných rokovaní v oblasti jadrovej problematiky na Kórejskom polostrove vtedy, keď tieto rokovania ešte prebiehali. Teraz sú rokovania zmrazené, ale ich potenciál treba mať rozhodne na pamäti“.

Šanghajská organizácia spolupráce (ŠOS) pracuje nad vytvorením vzájomne výhodnej, rovnoprávnej a zreteľa hodnej vzájomnej spolupráce a nesnaží sa podmaniť si iné krajiny a združenia.

ŠOS je dobrý, rodiaci sa partner Združenia štátov juhovýchodnej Ázie. Partnerstvo je už vytvorené medzi sekretariátmi. Je to jedna zo štruktúr, ktorá sa vytvárala a vyvíjala, vychádzala zo života“, – povedal Sergej Lavrov.

Prístup USA k riešeniu teritoriálnych sporov v Juhočínskom mori, pod ktorým sa rozumejú jednostranné ústupky zo strany ČĽR, vedie k rozbrojom medzi Čínou a susednými štátmi.

„Keď naši americkí kolegovia pri každej vhodnej príležitosti začínajú verejne, za prítomnosti Číny a krajín ASEAN, požadovať, aby sa tento spor riešil na úkor ústupkov na strane Číny zdá sa mi, že aj to je jednoznačný a dostatočne otvorený pokus jednoducho vraziť klin medzi Číňanov a ich susedov, – poznamenal Lavrov. – Tam tých klinov je aj bez toho dosť, treba sa snažiť o to, aby sa vytvárali mosty a hľadali vzájomne prijateľné riešenia“.