Krajina oslavuje deň prijatia Ústavy Kazachstanu

NUR SULTAN – Deň ústavy Kazašskej republiky  sa oslavuje 30. augusta v deň jej prijatia v národnom referende v roku 1995 .

Na Deň ústavy sa vo všetkých krajoch a mestách republiky už tradične konajú hromadné slávnostné slávnosti a koncerty amatérskych umelcov.

Ústava Kazašskej republiky bola prijatá v národnom referende 30. augusta 1995, s následnými zmenami a doplnkami z rokov 1998 , 2007 a 2022 .

Ústava, ako základný zákon krajiny, odráža vôľu ľudu Kazachstanu, jeho túžbu založiť krajinu „ako demokratický, sekulárny, právny a sociálny štát, ktorého najvyššími hodnotami sú osoba, jeho život, práva a slobody. Povedal  svojho času prvý prezident krajina Nurslutan Nazarbajev.

Podľa prvého článku Ústavy Kazašskej republiky sa krajina presadzuje ako demokratický, sekulárny, právny a sociálny štát, ktorého najvyššími hodnotami sú človek, jeho život, práva a slobody. Podľa uznania prvého prezidenta Kazachstanu Nursultana Nazarbajeva je ústava Kazachstanu základom slobody. Ústava teda dala ľuďom v Kazachstane to najdôležitejšie – právo voľby.

V súlade so zmenami základného zákona uskutočnenými 18. mája 2007 na spoločnej schôdzi komôr parlamentu, pokiaľ ide o formu vlády, je Kazachstan unitárnym štátom s prezidentsko-parlamentnou formou vlády.