KE NHF EUBA: dôvera v bankové aplikácie

BRATISLAVA – Budovanie dôvery a dôvery v používanie bankových aplikácií: Štúdia o juhovýchodnej Ázii (SEA) a Európe Únia (EÚ).

Táto téma bola predmetom seminára na Katedre ekonómie (KE) Národohospodárskej fakulte (NHF) Ekonomicej unverzity (EUBA) v Bratislave. Viedol ho Jewel Kumar Roy z Szechenyi Istvan University v Maďarsku. P”sobí aj na Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam University. Zaoberá sa financiami a bankovníctvom.

Ako pre Finančné noviny povedala Eva Siraková “výsledky tejto štúdie nám pomáhajú lepšie pochopiť, ako ľudia vnímajú FinTech aplikácie. Taktiež nám umožňujú vypracovať stratégie na zvýšenie dôvery v ich používanie.”

Štúdia sa zameriava na porovnanie medzi EÚ a juhovýchodnou Áziou, čo nám dáva pohľad na rozdiely v názoroch a obavách používateľov v týchto regiónoch. Výsledky sú užitočné pre odborníkov, tvorcov politík a vývojárov aplikácií, pretože ponúkajú praktické informácie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a posilnenie dôvery v rýchlo sa meniacom prostredí digitálnych a finančných technológií.

Seminár bol  v rámci nasledovného  projektu. Prekonanie digitálnej priepasti v Európe a juhovýchodnej Ázii (Skratka: ODDEA). Projekt 101086381. HORIZONT-MSCA-2021-SE-01-1. Katedru a projekt vedie Anetta Čaplánová.