Kazašské Slová ponaučení Abaja vyšli v slovenčine

BRATISLAVA – NUR SULTAN –   Veľvyslanectvo Kazašskej republiky spolu s jej Národnou akademickou knižnicou usporiadali dnes online prezentáciu prvého v histórii prekladu „Slova ponaučení“ Abaja Ibrahima Kunanbajuly do slovenského jazyka.

Obrovské vzdialenosti neboli prekážkou pre znalcov abajskej tvorivosti. Na online podujatí, ktoré sa časovo zhodovalo s 175. výročím veľkého kazašského filozofa a pedagóga, sa stretlo veľké množstvo účastníkov, zástupcov akademickej obce a tvorivej inteligencie oboch krajín.

Abaj Ibrahim Kunanbajuly (1845 – 1904) bol kazašským básnikom, mysliteľom, verejným intelektuálnom. zakladateľ kazašskej písomnosti a prvý klasik kazašskej literatúry. V tom roku si Kazachstan pripomína 175. výročie je narodenia.

Mysliteľ sa narodil v rode Tobykty kazažského plemena Argyn. Narodil sa v súčasnom Abajskom okrese Východokazašskej oblasti.  Bol reformátor kultúry v duchu zblíženia s ruskou a európskou kultúrou na základe osvieteného liberálneho islamu.

Jeho skutočné meno je Ibrahim.  To je arabská analógia mena proroka Abraháma. Mal prezývku  Abaj, čo v kazažskom jazyku znamená “pozorný”, “opatrný”. Prezývku mu dala babka Zere.

Na začiatku prezentácie veľvyslanec Kazachstanu v Bratislave Roman Vassilenko poznamenal, že „Kara suzder“ – „Slová poučení“ sa stali neoceniteľným Abajovým prínosom do rozvoja a formovania kazašskej a svetovej literatúry. „Doslovne preložené z kazašského jazyka toto znamená„ Čierne slová “, ktoré majú svoj hlboký filozofický význam a odrážajú kritickú, ba dokonca sebakritickú povahu jeho slov múdrosti. To, čo znamená Abajove dielo pre moderný Kazachstan, vo svojom článku „Abaj a Kazachstan v 21. storoči“ veľmi výstižne povedal prezident Kasym-Žomart Tokajev … „Dúfame, že vydanie tejto knihy umožní Slovákom lepšie pochopiť históriu Kazachov a moderný Kazachstan a ešte viac sa zblížia naše dva národy a naše dve krajiny,“ uviedol kazašský diplomat.

Okrem neho sa z Bratislavy na podujatí zúčastnila profesorka Ekonomickej univerzity v Bratislave, bývalá štátna tajomníčka ministerstva školstva a vedy a členka Skupiny priateľstva NR SR s Kazachstanom Mgr. Oľga Nachtmannová, PhD. a autorka slovenského prekladu, PhDr. Katarína Strelková, PhD.

Z kazašskej strany sa na prezentácii zúčastnila doktorka pedagogických vied, profesorka Umitchan Munalbajeva, vedúc  Národnej akademickej knižnice Kazašskej republiky; Ulugbek Esdaulet, básnik, predseda Zväzu spisovateľov Kazachstanu;  vedkyňa Svetlana Viktorovna Ananieva doktorka Inštitútu literatúry a umenia Muchatara Auezova, doktorka filologických 

Diela Abaja Kunanbajulyho sa stali klasikou kazašskej a svetovej literatúry. Jedným z najžiarivejších diel veľkej kazašskej klasiky je dielo Abaja Kunanbayulyho “Slová ponaučení”, ktoré sa stalo klasikou kazašskej a svetovej literatúry. Dielo pozostáva zo 45 krátkych podobenstiev alebo filozofických rozjímaní. „Slová ponaučení“ sú výzvou pre čitateľa, dialógom, svojráznym výplodom ducha, „mysle chladných pozorovaní a srdcom smutných poznámok“, aj filozofiou života jednotlivca na pozadí osudu ľudí.

Dielo bolo preložené do mnohých jazykov sveta a teraz je po prvýkrát predložené slovenským čitateľom. Výtlačky knihy budú zaslané do knižničných fondov slovenských univerzít a verejných knižníc na Slovensku.