Kazachstan: zohľadnenie a ochrana záujmov národností

NUR-SULTAN –  Dnes si Kazachstan pripomína 25. výročie založenia Zhromaždenia ľudu Kazachstanu (ZĽK) – unikátnej inštitúcie určenej na zohľadnenie a ochranu záujmov mnohých národností žijúcich v tejto krajine.

História ZĽK je neoddeliteľne spojená s históriou vzniku suverénneho Kazachstanu. Tento nápad prišiel z hlbín kazašskej spoločnosti a bol predložený prvým prezidentom Kazašskej Republiky Nursultanom Nazarbajevom, ktorý stále zostáva predsedom ZĽK.

ZĽK hrá významnú úlohu v politickej infraštruktúre Kazašskej Republiky. Základom duchovnej integrácie sa stala stáročná kultúra tolerancie kazašského ľudu. V rámci zhromaždenia bolo možné posilniť dialóg rôznych kultúr, rozšíriť možnosti etnických skupín, oživiť ich zvyky a národný jazyk.

V novej etape rozvoja Kazachstanu, ktorá je spojená s rozsiahlymi modernizačnými procesmi v sférach života štátu a v boji proti kríz spôsobených pandémiou koronavírusu, Zhromaždenie naďalej zohráva významnú úlohu v zachovaní jednoty a harmónie, v ktorej žijú predstavitelia viac ako 130 národností a 17 náboženstiev.

Etnickí Kazachovia tvoria viac ako 65 percent obyvateľov Kazašskej Republiky, etnickí Rusi – viac ako 20 percent. Krajina je domovom veľkého množstva Uzbekov, Tatárov, Nemcov, Kórejčanov a mnohých ďalších národov, čo je dôsledkom veľmi zložitej histórie tejto krajiny v 19. a 20. storočí ako súčasti Ruskej ríše a potom Sovietskeho zväzu. Zaujímavé je to, že pojem „národnostná menšina“ sa v Kazachstane zásadne nepoužíva, namiesto toho sa používa pojem „etnická skupina“.

Medzi opatrenia na udržanie a rozvoj kultúry a zvykov obyvateľov Kazachstanu, ktoré vedie ZĽK, patrí fungovanie domov priateľstva v takmer každom krajskom centre, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu. S pomocou štátu sa vydávajú rôzne publikácie v 11 národných jazykoch, 44 televíznych spoločnosti vysiela v 12 jazykoch a 18 rozhlasových štúdií – v 7 jazykoch. V súčasnej dobe v Kazachstane pôsobia ujgurské, uzbecké, ukrajinské a tadžické národné školy a vo viac ako 100 centroch sa vyučuje 11 národných jazykov. Okrem toho v Kazachstane pôsobia nemecké a ujgurské divadlá.

Dnes svet čelí veľmi vážnym etnickým a medzikultúrnym konfliktom. Existuje kríza multikulturalizmu, rozpory medzi pôvodným obyvateľstvom a prisťahovalcami. Na tomto negatívnom pozadí sa výrazne zvyšuje význam štúdia pozitívnych skúseností s budovaním medzietnického dialógu v rôznych krajinách. Ak sú medzietnické konflikty  dobre preskúmané vo vedeckej literatúre, tak pozitívna skúsenosť s tvorbou efektívneho modelu harmónie a tolerancie, si ešte vyžaduje dôslednú vedeckú analýzu, aby sa mohla v budúcnosti prispôsobiť podmienkam iných mnohonárodnostných štátov. A toto vysvetľuje  nesmiernu aktuálnosť štúdia aktivít Zhromaždenia ľudu Kazachstanu.