Kazachstan s EÚ rozvíja zelenú energetiku

Do roku 2030 Kazachstan plánuje zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie v energetickom mixe zo súčasných 4,5 % na 15 %.

“Vzhľadom na skúsenosti a úspechy európskych krajín v oblasti alternatívnej energie máme záujem o realizáciu nových spoločných projektov,” povedal premiér kazašskej vlády Alichan Smailov.

Informuje o tom portál www.kainform.kz

Dodal, že memorandum o porozumení v oblasti hodnotových reťazcov udržateľných surovín, batérií a zeleného vodíka podpísané minulý rok bolo v tomto smere prelomovou udalosťou. Partnerstvo v tejto oblasti už bolo posilnené konkrétnymi krokmi: 21. júna Svevind spustil veľký projekt výroby zeleného vodíka v regióne Mangistau.

V Astane sa konalo 12. zasadnutie platformy pre dialóg “Kazachstan – Európska únia”, ktorému predsedal premiér Alikhan Smailov za účasti vedúcich predstaviteľov ústredných orgánov štátnej správy a zástupcov diplomatického zboru.

Premiér tiež poznamenal, že Transkaspická medzinárodná dopravná cesta (TITM) nadobúda čoraz väčší význam v oblasti tranzitu a spolupráce v doprave. V súčasnosti Kazachstan spolu s ostatnými účastníkmi trasy aktívne pracuje na synchrónnom odstraňovaní úzkych miest v strednom koridore. Zároveň je republika pripravená spolupracovať s európskymi partnermi na prepojení stredného koridoru s transeurópskou dopravnou sieťou a iniciatívou Global Gateway.

Veľvyslanec EÚ v Kazachstane Kęstutis Jankauskas uviedol, že vzťahy medzi EÚ a Kazachstanom sa rozvíjajú veľmi dynamicky, pričom medzi kľúčové oblasti spoločnej práce do budúcnosti patrí realizácia nových projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a posilnenie dopravného prepojenia.

“Zmena klímy je globálnou hrozbou. Európska únia opakovane vyhlásila svoj záväzok prejsť do roku 2050 na hospodárstvo s nulovými emisiami. Aj my by sme chceli podporiť Kazachstan na tejto ceste prostredníctvom konkrétnych projektov našich spoločností a bánk,” povedal Kęstutis Jankauskas.

Fotografie: www.kazinform.kz