Kazachstan: proticyklická hospodárska politika

NUR – SULTAN  – Vláda bude pokračovať v proticyklickej makroekonomickej politike so znižovaním daňového zaťaženia podnikov a usmerňovaním rozpočtových výdavkov na udržanie hospodárskej činnosti. Uviedol to predseda vlády Askar Mamin.

iBude sa pokračovať v práci na rozvoji ľudského kapitálu, v inštitucionálnych reformách, vytvoria sa podmienky na masívne priťahovanie priamych zahraničných investícií a rozvoj digitálnej infraštruktúry. Vláda podnikne všetky potrebné opatrenia zamerané na riešenie problémov stabilizácie ekonomiky, zabezpečenie udržateľnosti zamestnanosti a podporu príjmov obyvateľstva, “uviedol Askar Mamin. Predseda vlády tiež uviedol, že v rámci rozvoja Kazachstanu ako globálneho dátového centra bolo vybudovaných 32 tradičných a 17 veľkých stredísk spracovania údajov s investíciami vo výške viac ako 110 miliárd dolárov. Do roku 2024 sa plánuje  získať 633 miliárd dolárov a vytvoriť 2000 nových pracovných miest.