Kazachstan: finančné technológie v rozvoji AIFC

NUR  SULTAN –

Investície do finančných technológií by mali v roku 2025 dosiahnuť 460 mld. USD. V roku 2018 firmy vložili do tohto odvetvia finančných služieb 20 mld. USD. V roku 2019 to bolo 26 mld. USD.

Finančné technológie, alebo skrátene FinTech je odvetvie finančných služieb, ktoré pozostáva z firiem využívajúcich technológie a inovácie, aby mohli konkurovať s tradičnými finančnými inštitúciami ako sú komerčné banky, alebo sprostredkovatelia na trhu finančných služieb. Je to rozvíjajúci sa priemysel, ktorý využíva technológie na zlepšenie finančných činností. Používanie smartfónov pre mobilné bankovníctvo, investovanie, požičiavanie a kryptomeny sú príkladmi technológií zameraných na sprístupnenie finančných služieb širokej verejnosti. Medzi FinTech patria mnohé novovznikajúce firny, ale aj veľké firmy, ktoré sa snažia zlepšiť a optimalizovať poskytované finančné služby.

V Kazachstane sa veľa pozornosti venuje rozvoju finančného sektoru. V Pláne ľudu „100 krokov“ bolo jedným z hlavných cieľov vytvorenie medzinárodného finančného centra a rozvoj finančných služieb. Poukazovalo sa aj na nevyhnutnosť zavedenia nových finančných technológií. FinTech je v súčasnosti podmienkou pre stabilnú ekonomiku, ale aj národnú bezpečnosť. Tradičné banky majú v súčasnosti nízke tempá rastu. Podľa údajov globálnej poradenskej firmy rentabilita vlastného kapitálu komerčných bánk neprevyšuje 8 – 10% a bude klesať. FinTech je preto jediné správne riešenie. Tí, ktorí sa neprispôsobia trendom postupne stratia trhy. Jeho podiel na finančných službách momentálne neprevyšuje 10% z všetkých tržieb finančného sektora. Dá sa povedať, že aj samotný tradičný finančný systém postupne prestane existovať. Vymenia ho finančné technológie.

Deje sa to priamo pred našimi očami. Pre rýchleho zavedenia nových finančných technológií sú potrebné nástroje. Jedným z nich je v Kazachstane Astanské medzinárodné finančné centrum. (Astana International Financial Centre, AIFC) To sa snaží vytvoriť čo najpriaznivejšie podmienky pre nové technológie. Existuje tu regulačné prostredie FinTechLab. Je v ňom 26 firiem z 11 jurisdikcií a poskytujú 7 rôznych druhov inovačných služieb. Na základe klastra FinTechLab vznikli smery podporujúce inovácie v podnikoch, ale aj pre podporu podnikania pomocou rizikového kapitálu. AIFC má pozíciu byť strechou pre finančné technológie v celom regióne strednej Ázie, ale aj spoločným centrom pre získavanie finančných investícií, univerzálnej platformy pre rozvoj podnikania. Centrum má jednotnú regulačnú platformu pre všetky druhy činností.

Integrovaný model finančnej regulácie a dohľadu poskytuje vysoký stupeň regulačnej flexibility potrebnej na podnecovanie inovácií vo finančnom sektore. V laboratóriu FinTech navyše existujú režimy testovania a vývoja inovácií. Režim testovania nových fintech služieb zahŕňa najmä testovanie nových technológií, procesov a obchodných modelov. Režim vývoja služieb Fintech – zahŕňa testovanie trhu na prítomnosť dopytu po nových službách ponúkaných spoločnosťami s licenciou udelenou finančným regulátorom iných jurisdikcií. AIFC implementovala inovatívnu právnu reguláciu kryptomien, ktorá umožňuje kryptobiznisu fungovať v právnom rámci AIFC. AIFC zároveň prijala nariadenie o skupinovom financovaní dlhu a investícií, ktoré pomáha prilákať financovanie prostredníctvom internetovej platformy vo forme malých pôžičiek a investícií od širokej škály investorov pre malé a stredné podniky a začínajúce podniky. Plány AIFC na rozvoj priemyslu finančných v blízkej budúcnosti tiež zabezpečujú rozvoj regulácie služieb v oblasti mobilného / digitálneho bankovníctva, elektronických peňazí a inovatívnych platobných systémov so zavedením Open API.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.