Kassym-Žomart Tokajev prezidentom Kazachstanu

ASTANA – Podľa výsledkov výskumu verejnej mienky známeho pod názvom exit poll prezidentské voľby vyhral pán Kassym Žomart Tokajev.

Ti výskumy ukazujú, že získal viac ako 80 % hlasov.

Podľa prvého exit pollu zíkal 82,45% , podľa druhého 82,02% a podľa tretieho 85,52% hlasov. Výsledky výskumov verejnej mienky typu exit poll sa len veľmi málo líšia od reálnych výsledkov volieb.

Na voľbách prezidenta sa zúčastnili šiesti kandidáti. Karakat Abden, Nurlan Auesbaev, Žiguli Dayrabaev, Meiram Kazhyken, Kassym-Žomart Tokaev, Saltanat Tursynbekova.

O  tom, že v ďeň volieb bude robiť šesť organizácií výskum verejnej mienky oznála Ústredná volebná komisia. Sú to.  Výskumný ústav Qogamdyq Pikir (verejná mienka) sa bude zaoberať zadaním a spracovaním údajov a výstupom jednorozmerných, dvojrozmerných a trojrozmerných tabuliek pomocou programu SPSS. Inštitút verejnej politiky strany Amanat uskutoční osobný prieskum. Centrum pre vedecký výskum mládeže bude mať na starosti korelačnú a kovariančnú analýzu a sekundárnu analýzu prieskumov verejnej mienky. Inštitút pre výskum demokracie použije metódu osobného rozhovoru.

Inštitút pre komplexný sociálny výskumu bude v deň volieb robiť prieskumy verejnej mienky vonku a mimo volebných miestností.

Výskumná skupina DAMU bude študovať o predvolebné nálady obyvateľstva na základe prieskumnej techniky CAWI (Computer Assisted Web Interviewing).

Zákon krajiny zakazuje vykonávať prieskumy verejnej mienky v deň volieb v priestoroch alebo vo volebných miestnostiach. Výsledky prieskumov verejnej mienky, prognózy volebných výsledkov a iné výskumy súvisiace s voľbami nemôžu byť zverejnené v médiách päť dní pred a v deň volieb.

Exit poll je výskum, alebo prieskum verejnej mienky , kedy sú počas volieb opýtaní voliči práve vychádzajúci z volebných miestností. Na rozdiel od predvolebných prieskumov , kedy sú ľudia pýtaní na to, koho plánujú voliť, u exit pollu odpovedajú na to, koho práve volili.

Exit poll je väčšinou vo forme buď ankety, vhodením lístka s kandidátom do urny alebo výberom mena na volebnom stroji. Výsledky exit polls bývajú veľmi presné (omnoho presnejšie ako volebné predpovede), väčšinou sa nelíšia o viac ako 2 percentá. Výsledky exit pollu sú dôležité aj pre ďalšiu analýzu volieb, napríklad umožňuje zistiť sociodemografický profil voličov, ktorí prišli k voľbám, prípadne profil voličov jednotlivých strán.

Pán Kassym-Žomart Tokajev sa narodil v Alma-Ate, navštevoval Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov , kde po ukončení štúdia v roku 1975 pracoval ako diplomat v Singapure a Číne . Po rozpade Sovietskeho zväzu sa Tokajev v roku 1992 stal námestníkom ministra zahraničných vecí novo nezávislého Kazachstanu, kde sa angažoval v otázkach jadrového odzbrojenia v bývalých sovietskych republikách . V roku 1999 sa Tokajev stal podpredsedom vlády a v októbri toho istého roku ho so súhlasom parlamentu vymenoval prezident Nursultan Nazarbajev za predsedu vlády .. Od roku 2002 pôsobil Tokajev ako minister zahraničných vecí a štátny tajomník, kde naďalej zohrával aktívnu úlohu v oblasti nešírenia jadrových zbraní. V rokoch 2011 až 2013 bol generálnym riaditeľom Úradu OSN v Ženeve a v rokoch 2007 až 2011 a 2013 až 2019 pôsobil dvakrát ako predseda kazašského Senátu .