Kassym-Žomart Tokajev blahoželá k dňu Abaja

ASTANA – Prezident Kazachstanu pán Kassym-Žomart Kemelevič Tokajev zverejnil blahoželanie ku Dňu Abaja na svojej stránke na sociálnej sieti X.

„Blahoželám všetkým ku Dňu Abaja! Veľký básnik výrazne prispel k duchovnému rozvoju národa. Jeho ponaučenia slúžia ako morálny návod pre nastupujúcu generáciu. Pojem „Adal azamat“ úzko súvisí s jeho konceptom „Dokonalého človeka“. Našou povinnosťou je ctiť si neoceniteľné dedičstvo Abaya,“ napísala hlava štátu.

Abaj (Ibráhím) Kunanbajuly sa na rodil 10. augusta 1845 a zomrel 6. júla 1904. Bol kazašský básnik, filozof, skladateľ, mysliteľ, verejný činiteľ, zakladateľ kazašskej písanej literatúry a jej prvý klasik, kultúrny reformátor v duchu zbližovania s ruskou a európskou kultúrou na základe osvieteného liberálneho islamu.

Jeho skutočné meno bolo Ibráhīm, teda analógia mena proroka Abraháma, ale počas celého života používal prezývku Abaj, čo v kazašskom jazyku znamená “pozorný”, alebo “opatrný”.

Veľvyslanec Kazašskej republiky na Slovensku Toležan Tursunovič Barlybajev pred časom odovzdal  Univerzitnej knižnici súbor kníh kazašského mysliteľa Abaja.

Knihy prevzala Marta Záhradníková, riaditeľka úseku knižničných činností Univerzitnej knižnice.

V slovenskom jazyku vyšla Abajova Kniha ponaučení. Je dostupná v Ústrednej knižnici SAV a bude v Univerzitnej knižnici v Bratislave.