Jeden sen plný dobrých správ z médií

Vážené dámy, vážení páni a všetci, ktorí sledujete situáciu, v ktorej sa nachádza Slovenská republika dnes.

 Sme svedkami informácií, ktoré sa k nám dostanú rôznymi formami, prostredníctvom printových médií, internetu, tlačových besied.. atď.

 Rád by som sa s vami podelil o moje myšlienky, ktoré vo mne vzbudil jeden obyčajný sen. Neviem, či to bola predzvesť chystaných zmien, o akých som sníval alebo jednoducho bezvýznamný sen.

 Snívalo sa mi, že ráno, keď som prišiel do práce, po dlhej dobe ma obklopilo množstvo dobrých správ. Prvou bolo, že naša vláda, pandemická  komisia a štáb ľudí, ktorý spolupracuje s predsedom vlády, rozhodli, že už nebude celoplošné testovanie, ale naopak, vláda využije dva návrhy, ako vyjsť z tejto pandemickej situácie. Jeden bol z dielne  ministra zdravotníctva a druhý z dielne ministra hospodárstva. Išlo o ucelený materiál, v ktorom boli stručné a jasné pokyny pre občanov, ako budeme ďalej postupovať v boji s pandémiou a nebudeme vystavovaní zbytočným stresom. V mojom sne sa zhodli všetci tí, ktorí riadia Slovensko, hlavne vláda dala jasne najavo, že nepripustí vyhlásenie lockdownu. Znamenalo by to totiž okrem iného aj zatvorenie fabrík. Uvedomili si, že to nie je možné, hlavne v zimnom období. Odstaviť malú s.r.o, reštauráciu či hotel je možné, ale odstaviť fabriku, ktorá zamestnáva stovky, dokonca tisícky ľudí, možné bez obrovských následkov nie je ani na dva – tri týždne. Znamenalo by to katastrofálne dopady, najmä pri jej opätovnom štarte. Po odstávke hrozí zamrznutie potrubí a aj obnova niektorých technológií je takmer nemožná. Ak sa zastaví výroba v sklárskej firme či v chemickej prevádzke, následkom by bolo opätovne ich dostávať do chodu aj nasledujúceho pol roka. Znamenalo by to pre firmy neplnenie záväzkov voči odberateľom a dnes ich, chvála Bohu, máme dosť z európskeho i svetového trhu. Sankcie za neplnenie záväzkov by tiež znamenali likvidáciu firiem.

 Snívalo sa mi, že predseda vlády prisľúbil na tlačovej konferencii, že začne komunikovať s vedením veľkých podnikov a z toho vyplynulo, že pochopil a jeho ľudia mu potvrdili, že taká komunikácia je nevyhnutná. Pán premiér v mojom sne vyhlásil, že si nemusíme sľubovať lásku, ale dohodneme sa na forme spolupráce, aby sme prežili pandémiu s čo najmenšou ujmou do obdobia, kedy budú k dispozícii očkovacie séra.

Snívalo sa mi, že rodiny, v ktorých aj obidvaja rodičia sedia doma, pretože v dôsledku COVID-19 prišli o prácu, dostali novú príležitosť zarobiť si a plniť si prípadné  záväzky voči bankám za úvery, hypotéky.

 Snívalo sa  mi, že koalícia sa dohodla na komunikácii. Pochopiteľne, nemôžu rozhodovať všetci a ten, kto má právo  vládnuť, to je vláda. Vo sne som videl, že táto vláda chce v pláne obnovy až do roku 2030 riešiť opatrenia, ktoré posunú Slovensko vyššie, vzrastie životná úroveň  a staneme sa naozaj prosperujúcou krajinou.

 V mojom sne sa študenti vrátili do škôl, našli sa opatrenia, aby učitelia mohli učiť a neboli vystavení hrozbe ochorenia. Vláda vyplatila všetkým, ktorí sa podieľali na boji s koronakrízou financie, hlavne zdravotníkom, lekárom, ostatnému personálu v zdravotníckych zariadeniach. Dokonca v tom mojom sne vláda rozhodla, že sa nebude zaoberať riešením súdnej mapy. Je totiž na zváženie, či práve teraz je akútne redukovať dvadsaťdva súdov na základe neprediskutovaného návrhu. Aj v okrese Brezno zostal Okresný súd a pani ministerka spravodlivosti uznala, že od občanov žijúcich v šiestom najrozľahlejšom okrese nemôže nikto žiadať, aby cestovali za výkonom súdnej moci do Banskej Bystrice. Navyše, náš okres má najhoršie cestné komunikácie a veľmi hustú cestnú premávku. V mojom sne som videl diaľničné prepojenie Banskej Bystrice s Ružomberkom a tak aj Bratislavy s Košicami, ako to navrhovalo ministerstvo dopravy. Snívalo sa mi, že vláda rozhodla sprísniť vykazovanie úmrtí a rozlišovať úmrtia na COVID-19 a s COVID-19 a že zdravotnícke zariadenia sa konečne začali starať aj o pacientov, ktorí mesiace čakajú na operácie s inými diagnózami. Aj tristo miliónov eur, ktoré mali byť použité na reformu súdnictva, v mojom sne vláda použila na vybavenie nemocníc.

 Vážené dámy, vážení páni,

ráno, keď som sa zobudil poriadne spotený, mal som rôznorodé pocity. Nedokázal som definovať, či môj sen znamená predzvesť lepších časov na Slovensku alebo to bol len zúfalý sen volajúceho na púšti.

 Viem však, že si úprimne prajem, aby sa to, čo sa mi snívalo, stalo realitou. Všetkým tým, ktorí riadia túto krajinu, prajem veľmi dobré zdravie, aby dokázali vysnívané veci splniť alebo zrealizovať ešte lepšie!

 Vladimír Soták, predseda Klubu 500