Jarné prázdniny aj bez snehu v marci naplnili hotely a penzióny lepšie ako pred rokom v 6 z 8 krajov SR

Napriek horším snehovým podmienkam ubytovatelia marcovú návštevnosť medziročne zlepšili, do hodnôt pred pandémiou im chýbalo 6 % návštevníkov.

Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Najviac hostí pritiahol Bratislavský kraj. Najlepšie sa darilo Prešovskému kraju s Vysokými Tatrami, ako jediný z 8 krajov zvýšil návštevnosť domácich aj zahraničných hostí nielen medziročne, ale aj v porovnaní s marcom 2019.

V hoteloch, penziónoch, kúpeľoch a ďalších ubytovacích zariadeniach na Slovensku v marci 2024 prenocovalo aspoň jednu noc 410-tisíc osôb. Celková návštevnosť ubytovacích zariadení cestovného ruchu na Slovensku medziročne stúpla o 2%. Jarné prázdniny pomohli navrátiť návštevnosť takmer na predkovidovú úroveň, ubytovateľom chýbalo už len necelých 6 % teda 24-tisíc hostí do počtov z marca 2019.

Hostia strávili v zariadeniach cestovného ruchu počas mesiaca viac ako 1,1 milión nocí, čo bolo o 3 % viac ako pred rokom. Priemerná doba pobytu bola 2,6 noci.

Takmer dve tretiny ubytovaných, teda 264-tisíc osôb, tvorili domáci návštevníci. Bolo ich o niečo málo viac ako pred rokom, ale stále 5 % pod úrovňou hodnôt z marca 2019. Súčasne ubytovacie služby počas tretieho mesiaca na Slovensku využilo 145-tisíc zahraničných návštevníkov, ich počet medziročne stúpol o 4 %. Oproti turisticky vrcholnému marcu 2019 chýbalo ešte 6,5% percenta cudzincov.

Vývoj cestovného ruchu v regiónoch SR

Z hľadiska návštevnosti regiónov bol marec 2024 mesiacom protichodných vývojových trendov, medziročne si vylepšilo počet návštevníkov 6 z 8 krajov SR, rasty boli v rozmedzí od 1 až do 23 %. Len dva regióny mali horšiu celkovú bilanciu návštevníkov ako vlani a to Žilinský a Bratislavský kraj. V porovnaní s predkovidovým marcom 2019 dosiahli vyššiu návštevnosť len ubytovatelia v Prešovskom kraji, na území ktorého sa nachádzajú Vysoké Tatry.

Najnavštevovanejším regiónom SR počas tretieho mesiaca roka 2024 sa po dvojmesačnej prestávke stal opäť Bratislavský kraj, v ktorom prenocovalo takmer 100- hostí. Je to jediný kraj v SR, kde majú cudzinci dlhodobo prevahu, v marci šesť z desiatich návštevníkov bolo zo zahraničia. V tomto kraji sa ubytovalo až 40 % percent cudzincov, ktorí si v marci zaplatili ubytovanie na Slovensku.

V rebríčku návštevnosti regiónov nasledovali Žilinský kraj (vyše 93 tisíc návštevníkov), Prešovský kraj (takmer 75-tisíc hostí) a Banskobystrický kraj (48-tisíc návštevníkov). Tieto tri regióny spojené s horským lyžovaním a prevahou domácej klientely tvorili 53 % celkových a 62 % z domácich ubytovaných hostí v krajine.

V medziročnom porovnaní bol vývoj rôznorodý. Horšie marcové lyžiarske podmienky priniesli medziročný úbytok cudzincov aj domácich hostí Žilinskému kraj. Banskobystrickému región sa podarilo medziročne zvýšiť aspoň počet domácich hostí. Jednoznačne najlepší vývoj ukazovateľov zaznamenal Prešovský kraj, ktorý ako jediný dokázal zvýšiť návštevnosť ako domácich tak zahraničných hostí a to nielen medziročne, ale aj v porovnaní s marcom 2019.

Výraznejšie a to dvojciferné rasty celkového počtu hostí na úrovni 12 až 23 % zaznamenali aj regióny s nižším podielom na cestovnom ruchu a to Trnavský, Trenčiansky a Nitriansky kraj. Tieto kraje však dosahujú výrazne nižšie čísla návštevnosti a preto aj menšie nárasty či poklesy sa prejavujú vyššou percentuálnou zmenou.

Súhrn za celý 1 . štvrťrok 2024

V súhrne za prvé tri mesiace roku 2024 sa ubytovalo v zariadeniach cestovného ruchu 1,2-milióna hostí. Išlo o medziročný nárast o 4%, pričom dynamickejšie rástol počet cudzincov ako domácich. V porovnaní s prvým štvrťrokom 2019 chýbalo už len 4 % hostí, zaostávali najmä čísla návštevnosti domácich návštevníkov.

Vývoj tržieb a kapacít ubytovacích zariadení v 1. štvrťroku 2024

Ubytovacie zariadenia prvom štvrťroku 2024 dosiahli v tržby 132 miliónov eur (bez DPH), išlo takmer o pätinový medziročný nárast. Prevažnú časť, až 60 %, vygenerovali domáci návštevníci. Spomedzi regiónov najvyššie tržby boli dosiahnuté v Žilinskom, Prešovskom a v Bratislavskom kraji, tieto tri kraje tvorili viac ako dve tretiny z tržieb v SR. Vo všetkých krajoch však nadpolovičnú väčšinu tržieb vytvorila domáca klientela, iba v Bratislavskom kraji to boli cudzinci (58 % z tržieb). Tržby od zahraničných návštevníkov rástli dynamickejšie ako tržby od domácich hostí.

V súhrne v prvom štvrťroku poskytovalo ubytovacie služby na Slovensku celkovo 4 695 ubytovacích zariadení. Návštevníkom bolo k dispozícii 69-tisíc izieb a 192-tisíc lôžok (vrátane kempingových miest). Čisté využitie stálych lôžok dosiahlo 24,5 %, využitie izieb 28,5 %. V priemere v jednom dni bolo k dispozícii 62-tisíc izieb a 143-tisíc stálych lôžok.

Poznámka: Štatistika ubytovacích zariadení obsahuje údaje od všetkých právnických osôb a fyzických osôb s prideleným IČO, ktoré sú vedené v Registri ubytovacích zariadení Štatistického úradu SR a poskytujú prechodné ubytovanie návštevníkom cestovného ruchu.