Jančík: najdôležitejšie sú stropy výdavkov

BRATISLAVA – Ekonómovia, ktorí boli na Konferencie o budúcnosti Európy opäť vyzvali na dohodu o prijatí ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti a zákona o výdavkových limitoch.

Potrebu nevyhnutného schválenia zákonov prezentoval na konferencii aj štátny tajomník Ministerstva financií (MF) SR Ľuboš Jančík. Navrhované zmeny by priniesli Slovensku nie len pozitívny vplyv na verejné financie, ale zároveň aj zaradenie sa medzi najzodpovednejšie krajiny Európskej únie.

Na potrebu prijať zákon o rozpočtovej zodpovednosti dlhodobo upozorňujú nie len predstavitelia Ministerstva financií SR, ale aj množstvo nezávislých ekonómov, ktorí svoju výzvu opäť potvrdili aj dnes.

„Za najkľúčovejší nástroj na dosiahnutie rozpočtovej disciplíny považujem prijatie viacročných výdavkových stropov novelou ústavného zákona a ich naviazania na dlhodobú udržateľnosť,“ zdôraznil Juraj Kotian, člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

„Diskusia Národného konventu nie je iba obyčajná konferencia bez konkrétneho výsledku. Práve naopak. Závery dnešného dňa sú podkladom pre ďalšiu prácu ministerstva financií a zároveň sú dôležitým podkladom pre pozície Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii,“ povedal štátny tajomník MF Ľuboš Jančík.

V dôsledku mimoriadnych opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 boli dočasne pozastavené fiškálne pravidlá paktu stability a rastu. Postupne sa ale členské štáty EÚ budú vracať k pôvodne nastaveným pravidlám. Už teraz sa však ukazuje všeobecný zámer na reformu pravidiel, aby boli krajiny v budúcnosti lepšie pripravené na krízové situácie.

„Slovensko sa do diskusie o reforme fiškálneho riadenia EÚ zapája viac ako len verbálne. Už minulý rok sme začali intenzívne pracovať na reforme riadenia slovenských verejných financií. Ide o spomínané zákony o rozpočtovej zodpovednosti a výdavkových limitoch. Mrzí ma, že diskusia sa výrazne spomalila. Verím, že do konca roka sa reformu a zákon podarí schváliť,“ zdôraznil štátny tajomník MF Ľuboš Jančík.

Tento zákon je pre Slovensko kľúčový. Mal by zaviesť záväzné limity pre maximálny objem výdavkov štátneho rozpočtu a jednotlivých ministerstiev. Zákon by mal zároveň zabezpečiť to, aby vlády a politici v dobrých ekonomických časoch zabezpečovali dostatočné rezervy na možné horšie časy. Ak by sa podobný princíp uplatňoval počas predchádzajúcich rokov, Slovensko by tak ušetrilo spolu takmer 10 miliárd eur.