Šéfredaktor Tibor E. Rostas odsúdený za text

BRATISLAVA – Najvyšší súd Slovenskej republiky odsúdil Tibora Eliota Rostása na pokutu 4 000 eur, alebo väzenie na tri mesiace. Môže si vybrať. Dôvodom je antisemitský text hanobiaci Židov.

Pán Tibor Eliot Rostás je šéfredaktorom mesačníka a portálu Zem a vek. Je aj utorom textu, za ktorý bol odsúdený. Thomas Stearns Eliot bol moderný americký básnik (1888 – 1965).

V júni 2017 médiá zverejnili informácie o začatí trestného stíhania pre prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia v súbehu s prečinom podnecovania národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti pre formulácie v článku.

„Klin židov medzi Slovanmi“, ktorý vyšiel v májovom čísle časopisu. Hovorkyňa špeciálnej prokuratúry uviedla, že „podľa prokurátora uvedené historické citáty doposiaľ nezistený páchateľ vystupujúci pod menom Tibor Eliot Rostás využil tak, že čitateľovi predkladá tvrdenia, že aj v súčasnosti sú pôvodom zlej spoločenskej situácie zásahy židovskej komunity, ktorá rozvracia súčasnú spoločnosť a uvedenými tvrdeniami vyvoláva nenávisť a potrebu zásahu voči židovskej komunite na Slovensku. Neznámy páchateľ vyššie popísaným konaním a zverejnením tohto článku v publikovanom kontexte v ňom uvedených vyjadrení verejne hanobí židovský národ, židovskú národnosť a židovské náboženstvo a podnecuje k nenávisti voči tomuto národu a národnosti“.

Dňa 17. októbra 2019 podal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry na šéfredaktora časopisu obžalobu za extrémistické trestné činy. Dňa 16. decembra 2019 súd uznal Rostása zatiaľ neprávoplatne vinného zo šírenia extrémistických materiálov a z hanobenia rasy, národa. Rostás dostal peňažnú pokutu 4 000 eur „Obžalovaný sám potvrdil, že písal článok tendenčne, lebo poznal aj pozitívne stránky Židov, ale úmyselne ich nenapísal,“ dodal sudca Špeciálneho súdu k rozsudku.

Dňa 26. októbra 2021 Najvyšší súd potvrdil predošlý rozsudok a peňažný trest 4 000 eur. Ak Rostás pokutu nezaplatí, hrozia mu tri mesiace väzenia.

Portál Zem a vek zverejňuje články, ktoré čerpajú z konšpiračných teórií.

Konšpiračná teória alebo sprisahanecká teória je názor na ľubovoľnú tému, ktorý tvrdí, že istá skupina ľudí vedome a tajne, teda konšpiračne pôsobí v neprospech inej skupiny ľudí alebo celého ľudstva. Konšpiračné teórie vysvetľujú historické alebo súčasné udalosti ako výsledok tajného sprisahania skupiny vplyvných, mocných činiteľov. Vyznávači konšpiračných teórií najčastejšie tvrdia, že touto skupinou je vláda, predstavitelia tajných spoločností, organizácií alebo služieb jedného alebo viacerých spoločne pôsobiacich firiem alebo predstavitelia štátov, národov alebo náboženstiev (najmä cudzích alebo minoritných), občas aj mimozemské civilizácie. Spoločným menovateľom týchto skupín je ich nekontrolovateľný skrytý vplyv a z toho vyplývajúca potenciálna všadeprítomnosť a všemocnosť. Okrem samotných riadiacich centier im v ich činnosti pomáha sieť vedomých alebo nevedomých pomáhačov.

Vydavateľom časopisu Zem a vek je spoločnosť Sofian, s r. o. Konateľom je Mgr. Art. Tibor Eliot Rostás. Jeho splatený vklad do firmy je 6 640 EUR.   Jeho trvalé bydlisko je dom číslo 34 v obci Topoľnica 925 92. Konateľom sa stal 31. decembra.2008.

Obec Topoľnica sa nachádza na úrodnej Trnavskej rovine v okrese Galanta. V obci žijú obyvatelia slovenskej a maďarskej národnosti. Prevažuje tu vierovyznanie katolíckej cirkvi, evanjelická cirkev je v menšom zastúpení. Jedna tretina obyvateľstva je ekonomicky aktívna.

Pri vzniku mala firma Sofian, s. r. o. niekoľkých spolumajiteľov: Mgr. Art. Tibor Rostás s vkladom  70 000 Sk, Zuzana Šalingová,  s vkladom 70 000 Sk a a Ivan Galanský vkladom 60 000 Sk.

Firma mala minulý rok celkové tržby 342 076 €. Bola v strate. Okrem toho na rovnakej adrese ako je sídlo firmy je registrované aj združenie Sofian Publishing. Od roku 2016 prijíma dary z 2 % daní. ročne je to v rozsahu 9  000 až 14 000 eur.