ITS bez ruských maklérov a cenných papierov

ASTANA – V Kazachstane sa začalo obchodovať so svetovými cennými papiermi na novom parkete ITS.

Ten je v pôsobnosti medzinárodného finančného centra Astana (MFCA). ITS nebude pracovať s ruskými maklérmi a cennými papiermi.

“ITS nebude slúžiť ani ruským maklérom, ktorí obsluhujú drobných investorov a ruské cenné papiere. Nie je to v našom obchodnom modeli a nebudeme spolupracovať s ruskými maklérmi,” povedal predseda predstavenstva ITS Čingiz Kanapjanov.

V prvej fáze môžu investori obchodovať s viac ako 1 500 akciami a depozitnými certifikátmi, ktoré sú kótované v Spojených štátoch na burzách NYSE a NASDAQ. Tento zoznam zahŕňa najmä cenné papiere emitentov, ako sú Baidu, Intel, JD.com, Microsoft, NVIDIA, AstraZeneca, Rio Tinto, Shell a ďalšie.

“Hlavným strategickým cieľom ITS je poskytnúť investorom maximálne investičné príležitosti prostredníctvom prístupu k širokému zoznamu cenných papierov medzinárodného trhu s využitím zásadne nových pre Kazachstan technológií obchodovania a poskytovania likvidity. Očakávame, že začiatok obchodovania na ITS zvýši záujem investorov o cenné papiere miestnych spoločností, a to aj prostredníctvom prístupu medzinárodných investorov z ázijských krajín na trh s cennými papiermi,” povedal Kanapjanov.

Najväčší profesionálni účastníci kazašského trhu s cennými papiermi – finanční sprostredkovatelia, akreditovaní aj priamo registrovaní v MFCA – sa stanú priamymi klientmi ITS. Investori – fyzické a právnické osoby – budú mať prístup k obchodovaniu prostredníctvom kazašských maklérov a bánk.

ITS očakáva, že v priebehu prvých šiestich mesiacov od začiatku obchodovania sa k platforme pripojí približne 15 profesionálnych účastníkov. Retailoví investori získajú prístup k obchodovaniu na ITS po pripojení maklérov.