INFOSTAT: Slovenská ekonomika v tomto roku klesne o 6 %, nezamestnanosť dosiahne 6,8 %

BRATISLAVA – Slovenská ekonomika za celý rok 2020 vykáže prepad výkonnosti o 6 %. Tvorba reálneho HDP by tak mala byť porovnateľná s rokom 2017. Uvádza to Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Miera nezamestnanosti by sa mala zvýšiť o 1 p. b. a dosiahnuť 6,8 %. Zamestnanosť by mala klesnúť o 2,1 %  a nominálna mzda vzrásť o 3,2 % a na úrovni celoročného priemeru prekročiť hranicu 1 100 eur.

Uvádza to najnovšia, druhá tohtoročná aktualizácia krátkodobej predikcie vývoja základných makroekonomických ukazovateľov vývoja slovenskej ekonomiky Inštitútu informatiky a štatistiky – Infostatdcérskej organizácie Štatistického úradu SR. Predikcia zohľadňuje prvé spresnené dáta o ekonomike SR za 3. štvrťrok 2020, ktoré zverejnil ŠÚ SR začiatkom decembra. Predikciu zverejní tento týždeň aj Národná banka Slovenska.

Najnovší odhad ráta s nižším poklesom výkonnosti slovenskej ekonomiky ako pred tromi mesiacmi, kedy Infostat odhadoval pokles reálneho HDP o 7,0 %.

Odhady výkonnosti hospodárstva v roku 2020 sú po každom štvrťroku upravované výraznejšie ako sme boli zvyknutí. Treba si však uvedomiť, že extrémne rýchlo sa pod vplyvom protipandemických opatrení mení ekonomická situácia nielen u nás, ale aj v zahraničí,“ vysvetľuje analytik Ján Haluška z Infostatu. Podľa neho je odhad založený na predpoklade, že prebiehajúca druhá vlna zásadnejšie nebude blokovať či komplikovať chod hospodárstva na sklonku roka 2020 ani začiatkom roka 2021.

Domáci dopyt ako celok by tak mal na medziročnej báze klesnúť aj vo 4. štvrťroku tohto roka a pokles hospodárstva bude čiastočne tlmiť čistý vývoz.

Podľa predikcie Infostatu v prvom štvrťroku 2021 by sa mala výkonnosť slovenského hospodárstva obnoviť a rast reálneho HDP dosiahnuť 2,8 %, k čomu by mal prispieť domáci dopyt aj čistý export. Rizikom však je ďalší priebeh globálnej pandémie.

Inflácia výrazne nižšia ako vlani

Vplyv pandémie tlmí rast cien, celková inflácia v posledných dvoch mesiacoch tohto roka by mala mierne klesnúť a dosiahnuť 1,5 %. „Priemerná miera celkovej inflácie by v tomto roku mala dosiahnuť 1,9 %, čo je o 0,1 percentuálneho bodu (p. b.) menej ako sme odhadovali pred troma mesiacmi,“ hovorí J. Haluška. Rast cien tak bude takmer o polovicu nižší ako minulý rok, kedy inflácia v priemere za rok dosiahla 2,7 %.

Ešte výraznejšie, dokonca až pod hranicu 1 %, by mohla podľa neho celková inflácia klesnúť začiatkom budúceho roka, a to najmä vďaka ohlasovanému zníženiu regulovaných cien súvisiacich s bývaním – plynu, tepla a elektrickej energie. Súčasne však vládou schválené zvýšenie dane z tabaku, ktoré bude účinné od februára 2021, tlak na rast celkovej inflácie zvýši. „Odhadujeme, že priemerná miera celkovej inflácie v 1. štvrťroku 2021 bude predstavovať 1,0 %,“ dodáva J. Haluška.

Rast nezamestnanosti tlmili opatrenia vlády

Pokles zamestnanosti a rast nezamestnanosti bol doteraz tlmený opatreniami vlády na podporu udržania pracovných miest. Napriek tomu celková zamestnanosť v hospodárstve v tomto roku medziročne poklesne o 2,1 % (podľa Výberového zisťovania pracovných síl /VZPS). Pokles dopytu na trhu práce, ktorý začal v 1. štvrťroku 2020 prepúšťaním v súkromnom sektore, bude pretrvávať, avšak v 1. štvrťroku 2021 by sa mal čiastočne zmierniť.

Súčasne počet nezamestnaných osôb by mal medziročne vzrásť zhruba o 26-tis. osôb a dosiahnuť približne 184-tis. osôb, pričom miera nezamestnanosti by sa mala zvýšiť o 1 p. b. a dosiahnuť 6,8 %.

Odhad aktuálneho poklesu dopytu na trhu práce sa síce javí ako relatívne veľký, možno však konštatovať, že odolnosť trhu práce voči poklesu hospodárstva bude v tomto roku silnejšia ako v krízovom roku 2009,“ spresnil Ján Haluška. Pokles celkovej zamestnanosti a nárast nezamestnanosti by mal byť omnoho menší ako v roku 2009, napriek relatívne hlbšiemu poklesu výkonnosti hospodárstva.  Pod vplyvom finančnej krízy v roku 2009 pri poklese HDP o 5,5 % sa totiž celková zamestnanosť znížila o 2,6 % a miera nezamestnanosti stúpla o 2,5 p. b. (podľa VZPS). Inak povedané, pred vyše desiatimi rokmi zaniklo v hospodárstve zhruba 65- tis. pracovných miest a pribudlo cca 70-tis. nezamestnaných (oproti roku 2008), čo je výrazne viac ako sa očakáva tento rok.

Celková zamestnanosť v hospodárstve by podľa odhadu Infostatu mala poklesnúť aj v 1. štvrťroku 2021 a to o 1,4 % podľa VZPS.

Mzdy naďalej porastú

Priemerná mesačná nominálna mzda v hospodárstve by mala podľa predpovede Infostatu oproti roku 2019 vzrásť o 3,1 % a dosiahnuť v priemere 1 126 eur. Vzhľadom na priemernú mieru inflácie, ktorú odhaduje pre tento rok (1,9 %), by teda reálna mzda v hospodárstve vzrástla v priemere o 1,2 %.

Priemerná mesačná nominálna mzda v hospodárstve v 1. štvrťroku 2021 by mala podľa odhadov vzrásť o 2,6 % a dosiahnuť 1 114 eur.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.