Infodémia cez lupu informácií elektronických médií

ALMATY –  G. S. Sultanbajeva, O. P. Ložnikova a A. A. Gorbunova z Kazašskej štátnej univerzity  Al-Farabi vydali kolektívnu analýzu infodémie v čase pandémie COVID – 19.

Pandémia je rozsiahla epidémia, ktorá sa rozširuje na geograficky rozsiahlom území, dokonca medzi kontinentmi a celosvetovo. Aj pri pandémii sa môžu vyskytnúť ojedinelé oblasti, ktoré nie sú postihnuté: osamelé ostrovy, hlboké horské údolia, pralesy a iné.

„Infodémia“ predstavuje masívne šírenie pravdivých aj nepravdivých informácií.

Práca autoriek vznikla ako výsledok projektu, ktorý mal niekoľko základných cieľov.

Prvým bol analýza požiadaviek obyvateľstva na kvalitné informácie v čase pandémie COVID-19. Druhým bolo vymedzenie problematiky informačnej pandémie. Tretím bolo vypracovanie modelu kultúrneho modelu digitálnej spotreby. Štvrtým bolo vypracovanie modelu predchádzania vzniku informačnej pandémie.

Autorky sa venovali obsahovej analýze mnohých materiálov zverejnených v digitálnych mediách, ale aj sociálnych sieťach. Výsledky obsahovej analýzy porovnávali s výskumom názorov obyvateľov.

Výskumníčky vypracovali návod pre zvládanie infodémie, ktorý je umiestnený vo vedeckej knižnici Vedeckej knižnici Kazašskej štátnej univerzity  Al-Farabi a je voľne prístupný širokej verejnosti.