IBEC dala záruky na kúpu koľajníc banke AD

MOSKVA / SOFIA – Medzinárodná banka pre hospodársku spoluprácu (IBEC) rozširuje medzibankovú spoluprácu s bulharskou bankou Municipálna banka AD.

Partneri realizujú  prvú dohody o financovaní obchodu zameranej na podporu zahraničného obchodu medzi Bulharskom a Poľskom.

Záruka vo výške 2 mil. EUR poskytla IBEC na zabezpečenie splnenie platobných záväzkov bulharského kupujúceho voči poľskému dodávateľovi podľa zmluvy na dodávku železničných koľajníc. Účasť IBEC tak prispieva k rozšíreniu a posilneniu obchodných vzťahov medzi oboma členskými krajinami banky.

Táto transakcia má zaujímavú právnu štruktúru. Záruka IBEC sa vydáva v súlade s medzinárodnými pravidlami upravujúcimi bankové záruky (Jednotné pravidlá pre záruky na požiadanie, publikácia ICC č. 758) a na žiadosť dodávateľa podlieha poľskému právu. Protizáruku Mestskej banky AD zároveň upravuje aj legislatíva Bulharska. Široký produktový rad IBEC pre operácie obchodného financovania, jedinečné skúsenosti s odbornou právnou expertízou banky a flexibilita prístupov IBEC tak umožňujú zohľadniť špecifiká krajiny a záujmy účastníkov transakcií, ako aj ponúknuť čo najviac pohodlný a efektívny servis. Záruky IBEC sú uznávané ako spoľahlivý nástroj čoraz väčším počtom európskych spoločností.