Homília pápeža Františka na Vianoce 2022

Keď Svätý Otec hovoril o Kristovi, povedal: “Nežne zavinutý do plienok Máriou, chce, aby sme boli odetí v láske.

Čo má táto noc ešte povedať nášmu životu?

Dvetisíc rokov po Ježišovom narodení, po toľkých Vianociach strávených uprostred výzdoby a darčekov, po toľkom konzumnom spôsobe, ktorý zabalil tajomstvo, ktoré oslavujeme, existuje nebezpečenstvo.

O Vianociach vieme veľa vecí, ale zabúdame na ich skutočný význam. Ako teda môžeme znovu objaviť zmysel Vianoc?

V prvom rade, kde ho máme hľadať? Zdá sa, že evanjelium o Ježišovom narodení bolo napísané práve s týmto cieľom: aby nás vzalo za ruku a viedlo nás tam, kam nás chce Boh priviesť.

Začína sa situáciou, ktorá nie je nepodobná tej našej: Všetci sa zháňajú a pripravujú na dôležitú udalosť, veľké sčítanie ľudu, ktoré si vyžadovalo veľa príprav. V tomto zmysle sa atmosféra veľmi podobala nášmu modernému sláveniu Vianoc. Evanjelium však s týmto svetským scenárom nemá veľa spoločného; rýchlo presúva náš pohľad na niečo iné, čo považuje za dôležitejšie. Je to malý a zdanlivo bezvýznamný detail, ktorý však spomína trikrát, vždy v súvislosti s ústrednými postavami rozprávania.

Najprv Mária uloží Ježiša “do jasieľ” (Lk 2, 7); potom anjeli povedia pastierom o “dieťati zavinutom do plienok a ležiacom v jasliach” (v. 12); a napokon pastieri, ktorí nájdu “dieťa ležiace v jasliach” (v. 16).

Aby sme znovu objavili zmysel Vianoc, musíme sa pozrieť k jasliam. Prečo sú však jasličky také dôležité? Pretože sú znamením, a nie náhodou, Kristovho príchodu na tento svet. Je to spôsob, akým ohlasuje svoj príchod. Je to spôsob, akým sa Boh rodí v dejinách, aby sa mohli znovuzrodiť samotné dejiny. Čo nám teda Pán hovorí? Prostredníctvom jaslí prinajmenšom tri veci: blízkosť, chudobu a konkrétnosť.

Blízkosť: Jasle slúžia ako kŕmidlo, aby sa jedlo mohlo rýchlejšie skonzumovať. Týmto spôsobom môže symbolizovať jeden aspekt nášho ľudstva: našu chamtivosť po spotrebe. Kým zvieratá sa kŕmia v maštaliach, muži a ženy v našom svete vo svojej túžbe po bohatstve a moci “konzumujú” aj svojich blížnych, svojich bratov a sestry. Koľko vojen sme už videli! A na koľkých miestach sa aj dnes s ľudskou dôstojnosťou a slobodou zaobchádza s pohŕdaním! Ako vždy, hlavnými obeťami tejto ľudskej chamtivosti sú slabí a zraniteľní. Aj tieto Vianoce, tak ako v Ježišovom prípade, svet dychtiaci po peniazoch, dychtiaci po moci a dychtiaci po pôžitkoch neurobí miesto pre tých najmenších, pre toľko nenarodených, chudobných a zabudnutých detí. Myslím predovšetkým na deti, ktoré pohlcuje vojna, chudoba a nespravodlivosť. A predsa práve na tieto miesta prichádza Ježiš, dieťa v jasliach, ktoré je odmietnuté a zavrhnuté. V ňom, betlehemskom dieťati, je prítomné každé dieťa. A my sami sme pozvaní pozerať sa na život, politiku a dejiny očami detí.

V jasliach odmietnutia a nepohody sa Boh stáva prítomným. Prichádza tam, pretože tam vidíme problém nášho ľudstva: ľahostajnosť, ktorú vyvoláva chamtivý zhon vlastniť a spotrebúvať. Tam, v tých jasliach, sa rodí Kristus a tam objavujeme jeho blízkosť k nám. Prichádza tam, ku kŕmidlu, aby sa stal naším pokrmom. Boh nie je otec, ktorý požiera svoje deti, ale Otec, ktorý nás v Ježišovi robí svojimi deťmi a kŕmi nás svojou nežnou láskou.

Prichádza, aby sa dotkol našich sŕdc a povedal nám, že len láska je silou, ktorá mení chod dejín. Nezostáva vzdialený a mocný, ale približuje sa k nám v pokore; opúšťa svoj trón v nebi a necháva sa položiť do jasieľ.

 

Drahý brat, drahá sestra, dnes večer sa k tebe Boh približuje, pretože si pre neho dôležitý. Z jasieľ ti hovorí ako pokrm pre tvoj život: “Ak sa cítiš pohltený udalosťami, ak ťa zožiera pocit viny a nedostatočnosti, ak túžiš po spravodlivosti, ja, tvoj Boh, som s tebou. Viem, čo prežívaš, lebo som to sám zažil v tých jasliach. Poznám vaše slabosti, vaše zlyhania a vašu históriu. Narodil som sa, aby som vám povedal, že som a vždy budem blízko vás.”

Vianočné jasle, prvé posolstvo božského Dieťaťa, nám hovoria, že Boh je s nami, miluje nás a hľadá nás. Tak sa nad tým zamyslite!

Nedovoľte, aby vás premohol strach, rezignácia alebo skľúčenosť. Boh sa narodil v jasliach, aby ste sa mohli znovuzrodiť práve tam, kde ste si mysleli, že ste padli na dno. Neexistuje zlo, neexistuje hriech, z ktorého by vás Ježiš nechcel zachrániť. A môže. Vianoce znamenajú, že Boh je nám blízko: Dôvera nech sa znovuzrodí!

Betlehemské jasle nám hovoria nielen o blízkosti, ale aj o chudobe. Okolo jasličiek je toho veľmi málo: seno a slama, niekoľko zvierat, málo iného. Ľuďom bolo teplo v hostinci, ale nie tu, v chlade stajne. A predsa sa práve tam narodil Ježiš. Jasle nám pripomínajú, že bol obklopený len láskou: Mária, Jozef a pastieri; všetci chudobní ľudia, ktorých spájala náklonnosť a údiv, nie bohatstvo a veľké očakávania. Chudoba jasieľ nám tak ukazuje, kde sa nachádza skutočné bohatstvo života: nie v peniazoch a moci, ale vo vzťahoch a osobách.

Drahý brat, drahá sestra, dnes večer sa k tebe Boh približuje, pretože si pre neho dôležitý. Z jasieľ ti hovorí ako pokrm pre tvoj život: “Ak sa cítiš pohltený udalosťami, ak ťa zožiera pocit viny a nedostatočnosti, ak túžiš po spravodlivosti, ja, tvoj Boh, som s tebou. Viem, čo prežívaš, lebo som to sám zažil v tých jasliach. Poznám vaše slabosti, vaše zlyhania a vašu históriu. Narodil som sa, aby som vám povedal, že som a vždy budem blízko vás.”

Vianočné jasle, prvé posolstvo božského Dieťaťa, nám hovoria, že Boh je s nami, miluje nás a hľadá nás. Tak sa nad tým zamyslite!

Nedovoľte, aby vás premohol strach, rezignácia alebo skľúčenosť. Boh sa narodil v jasliach, aby ste sa mohli znovuzrodiť práve tam, kde ste si mysleli, že ste padli na dno. Neexistuje zlo, neexistuje hriech, z ktorého by vás Ježiš nechcel zachrániť. A môže. Vianoce znamenajú, že Boh je nám blízko: Dôvera nech sa znovuzrodí!

Betlehemské jasle nám hovoria nielen o blízkosti, ale aj o chudobe. Okolo jasličiek je toho veľmi málo: seno a slama, niekoľko zvierat, málo iného. Ľuďom bolo teplo v hostinci, ale nie tu, v chlade stajne. A predsa sa práve tam narodil Ježiš. Jasle nám pripomínajú, že bol obklopený len láskou: Mária, Jozef a pastieri; všetci chudobní ľudia, ktorých spájala náklonnosť a údiv, nie bohatstvo a veľké očakávania. Chudoba jasieľ nám tak ukazuje, kde sa nachádza skutočné bohatstvo života: nie v peniazoch a moci, ale vo vzťahoch a osobách.

A prvou osobou, najväčším bohatstvom, je sám Ježiš. Chceme však stáť po jeho boku? Približujeme sa k nemu? Milujeme jeho chudobu? Alebo radšej zostávame pohodlne zahľadení do svojich vlastných záujmov a starostí? Predovšetkým, navštevujeme ho tam, kde ho možno nájsť, a to v chudobných jasliach nášho sveta? Lebo tam je prítomný.

Sme povolaní byť Cirkvou, ktorá uctieva Ježiša, ktorý je chudobný, a ktorá mu slúži v chudobných. Ako raz povedal jeden svätý biskup: “Oscar Romero, pastierske posolstvo na nový rok, 1. januára 1980).

Iste, nie je ľahké opustiť príjemné teplo svetskosti a prijať drsnú krásu betlehemskej jaskyne, ale pamätajme, že bez chudobných to nie sú skutočné Vianoce. Bez chudobných môžeme sláviť Vianoce, ale nie Ježišovo narodenie. Drahí bratia, drahé sestry, na Vianoce je Boh chudobný: Nech sa znovuzrodí dobročinnosť!

Teraz sa dostávame k nášmu poslednému bodu: Jasle nám hovoria o konkrétnosti. Dieťa ležiace v jasliach nám skutočne predstavuje scénu, ktorá je nápadná, dokonca surová. Pripomína nám, že Boh sa skutočne stal telom. V dôsledku toho už nestačia všetky naše teórie, naše krásne myšlienky a zbožné pocity. Ježiš sa narodil chudobný, žil chudobne a zomrel chudobný; o chudobe ani tak nehovoril, ako ju žil, a to až do samého konca, kvôli nám. Od jasieľ až po kríž bola jeho láska k nám vždy hmatateľná, konkrétna. Od narodenia až po smrť tesárov syn prijímal drsnosť dreva, drsnosť našej existencie. Nemiloval nás len slovami, miloval nás s úplnou vážnosťou!

Ježiš sa teda neuspokojí so zdanlivým vzhľadom. On, ktorý na seba vzal naše telo, chce viac než len dobré úmysly. Ten, ktorý sa narodil v jasliach, si vyžaduje konkrétnu vieru, ktorú tvorí adorácia a láska, nie prázdne slová a povrchnosť. Ten, ktorý ležal nahý v jasliach a nahý visel na kríži, od nás žiada pravdu; žiada od nás, aby sme išli k holej realite vecí a položili k nohám jaslí všetky naše výhovorky, ospravedlnenia a pokrytectvo.

Nežne zavinutý do plienok Máriou chce, aby sme sa obliekli do lásky.
Boh nechce zdanlivosť, ale konkrétnosť.

Bratia a sestry, nech tieto Vianoce nenecháme prejsť bez toho, aby sme urobili niečo dobré. Keďže je to jeho sviatok, jeho narodeniny, darujme mu dary, ktoré sa mu páčia! Na Vianoce je Boh konkrétny: V jeho mene pomôžme, aby sa v tých, ktorí sa cítia beznádejne, znovu zrodila malá nádej!

Ježišu, vidíme ťa ležať v jasliach. Vidíme ťa ako blízkeho, stále po našom boku: Ďakujeme ti, Pane! Vidíme ťa ako chudobného, aby si nás naučil, že pravé bohatstvo nespočíva vo veciach, ale v osobách, a to predovšetkým v chudobných: Odpusť nám, ak sme ťa v nich neuznali a neslúžili ti. Vidíme ťa ako konkrétneho, pretože tvoja láska k nám je hmatateľná. Pomôž nám dať našej viere telo a život. Amen