Harvardský dividendový investičný fond Slovakia, a.s., dnes Druhá strategická, a.s., má podľa Polície ČR peniaze pochádzajúce aj z trestnej činnosti

PRAHA – Peniaze, ktoré spravuje Druhá strategická, a. s. predtým Harvardský dividendový investičný fond Slovakia, a.s. kvôli výplate podielnikov Harvardského prů myslového holdingu, pochádzajú z trestnej činnosti.  Vyplýva to z dokumentov českých súdov.

Polícia Českej republiky dňa 7. novembra 2017 skonštatovala, že prevedením finančných prostriedkov Harvardského prů myslového holdingu do cyperských zvereneckých fondov bola firma poškodená  o 114 500 000 USD. Zodpovedný za škody holdingu je Tomáš Ševčík.

Polícia Českej republiky označila operácie prevodov peňazí z českej republik na Cyprus za trestý čin sprenevery. V truste HPH Distribution Settlement No1  zostali peniaze z predaja akcií ruskej ropnej firmy Sidanko, ktoré sa  nevrátili do materskej firmy. Suma za predaj podielu v Sidanko bola 50 072 825 USD. Polícia tvrdí, že škoda je  114 500 000 USD.

Podľa zápisnice Vrchního zastupitelství v Praze, odboru závažné hospodářské  a finanční krominality ide o tresný čin sprenevery.

Podobným spôsobom sa postupovalo v prípade trusstu HPH distributiom Settlement No 2. Do tohto trustu sa dostalo najmenej 1 538 054 USD. Boli to platby za rôzne akcie firiem. Prevodom peňazí do druhého trustu bol Harvardský půmyslový holding poškodený najmenej o 66 178 888 Kčs.

Zakladateľmi Harvard Capital and Consulting sú Viktor Kožený a Boris Vostrý. Obaja sú odsúdení v Českej republike. Viktor Kožený sa skrýva na Bahamských ostrovoch. Boris Vostrý býva v stredoamrickom štáte Belize. Obe krajiny Českej republike a ani iným krajinám nevydávajú odsúdených ľudí. Viktor Kožený podviedol nielen českých akcionárov, ale aj amerických akcionárov, ktorých peniaze spreneveril poćas pokusu o privatizáciu v Azerbajdžane. Tam podplácal miestnych vysokopostavných činiteľov.