Günter Schnabl: inflácia a dôsledky politiky ECB

BRATISLAVA – Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika pripravil prednášku Güntera Schnabla. Bude prednášať v Bratislave dňa 23. mája 2022 na aktuálnu tému inflácie, menovej politiky Európskej centrálnej banky a jej dôsledkov.

Prednáška bude v Hotel Park Inn by Radisson Danube Bratislava Rybné námestie 1, Bratislava | navigácia podľa mapy v pondelok 23. máj 2022 od 18:00 do 20.00 hod. Finančné noviny o tom informovala Dana Fketeová z Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

Günter Schnabl je profesor hospodárskej politiky a medzinárodnej ekonómie na Univerzite Lipsko a vedúci výskumník vo Výskumnom ústave Flossbach von Storch Research Institute.

Gunther Schnabl získal titul PhD na Univerzite Tübingen. Bol externým výskumníkom na Stanford University, na Univerzite Tokio, Katolíckej univerzite v Leuvene a aj vo viacerých centrálnych bankách, napríklad v Deutsche Bundesbank či Federal Reserve Bank v New Yorku. Predtým, ako sa stal profesorom na Univerzite Lipsko, bol poradcom v Európskej centrálnej banke.

Vo svojom výskume sa zameriava na monetárnu politiku, výmenné kurzy a japonskú ekonomiku. Publikoval v mnohých medzinárodných karentovaných časopisoch. Podľa rebríčka ekonómov Frankfurter Allgemeine Zeitung je jedným z najvplyvnejších nemeckých ekonómov. V najnovšej knihe Japans Banken in der Krise opisuje ekonomické a spoločenské dôsledky tridsať rokov trvajúcej politiky nízkych úrokových sadzieb v Japonsku. CV Gunthera Schnabla.

Vybrané online dostupné texty Gunthera Schnabla, týkajúce sa témy jeho prednášky: