Frank-Walter Steinmeier Michalovi Gorbačovovi

BERLÍN / MOSKVA – Prezident Nemecka napísal prezidentovi  ZSSR v súvislosti s 30. výročím pádu Berlínskeho múru, že  berie na vedomie príspevok Gorbačova k ukončeniu rozdelenia Európy.  List zverejnilo veľvyslanectvo Nemecka v Ruskej federácii.

Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier napísal list bývalému prezidentovi ZSSR Michail Gorbačovovi pri príležitosti blížiaceho sa 30. výročia pádu Berlínskeho múru.

V ňom Steinmeier poznamenáva, že Nemecko nezabudlo a nezabúda na Gorbačovove „odvážne a humánne rozhodnutia“, ktoré viedli k „zázraku mierového zjednotenia“ Nemecka a ukončili „rozdelenie Európy“. Na fotografii niekdajśí prechod Check Point Charlie na hranici medzi východným a západným Berlínom.

Zároveň sa prezident Nemecka sťažoval, „nie všetky nádeje týchto dní boli naplnené.“ „Je obzvlášť bolestivé vidieť súčasný stav rusko-nemeckých a európsko-ruských vzťahov,“ uviedol Steinmeier. Vyzval „nezmieriť sa so zvýšeným odcudzením v posledných rokoch a nestratiť zo zreteľa cieľ spoločnej budúcnosti v podmienkach mieru a spolupráce“.

Prameň: Veľvyslanectvo Nemecka v Ruskej federácii.

Steinmeier za Nemecko vyjadril hlbokú vďaku Gorbačova za jeho príspevok k pádu Berlínskeho múru a zaželal mu vitalitu, zdravie a prosperitu.

Gorbačov minulý týždeň v rozhovore pre agentúru Reuters neodporúčal stavať nové múry medzi Ruskom a Západom. Poznamenal, že akákoľvek stena je pokusom izolovať sa od skutočného problému. “Takže som proti stenám,” povedal Gorbačov.

Berlínsky múr, ktorý oddeľoval západnú a východnú časť mesta, ako aj západný Berlín od územia Nemeckej demokratickej republiky, padol 9. novembra 1989. Gorbačov povedal, že v tom čase bolo na území NDR 380 000 sovietskych vojakov. Dostali rozkazy zostať v kasárňach, pripomenuli si bývalého prezidenta ZSSR. „Najkomplikovanejší proces prebehol bez krviprelievania a prebiehal pokojne. Myslím si, že je to aj moja zásluha, “povedal Gorbačov.