Fitch znížila výhľad globálneho štátneho dlhu

NEW YORKRatingová agentúra Fitch  znížila svoj výhľad na štátny dlh kvôli obavám z globálneho rastu sadzieb a pravdepodobne nesplácaných úverov.

Rating alebo úverový rating systematické hodnotenie bonity dlžníka, teda jeho schopnosti splácať úver.

Fitch, ktorá sleduje viac ako 100 krajín, uviedla, že konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom zhoršil problémy, ako je vyššia inflácia, narušenie obchodu a oslabenie globálnej ekonomiky. To všetko teraz zhoršuje podmienky poskytovania suverénnych úverov.

“Vyššie úrokové sadzby zvyšujú náklady na obsluhu vládneho dlhu,” povedal šéf suverénneho bankovníctva Fitch James McCormack a znížil pohľad firmy na suverénny sektor z “pozitívneho” na “neutrálny”.

Najviac ohrozené sú ekonomiky rozvíjajúcich sa trhov (EM), ale ohrozené sú aj niektoré vysoko zadlžené rozvinuté trhy vrátane eurozóny, poznamenal Fitch.

Počet krajín, ktorých úverový rating bol znížený, začal tento rok opäť rásť, keďže tlak narastá.

Väčšina vlád, na ktoré sa vzťahuje agentúra Fitch, buď zaviedla dotácie, alebo znížila daňové úľavy, aby sa pokúsila zmierniť vplyv rastúcej inflácie. Ale to niečo stojí.

„Hoci mierne zhoršenie fiškálnej pozície by mohlo byť absorbované pozitívnym vplyvom inflácie na dynamiku verejného dlhu, takýto efekt závisí od udržania nízkych úrokových sadzieb, čo je teraz menej jasné,“ povedal McCormack.

Kým exportéri komodít budú profitovať z vyšších cien, tí, ktorí sú nútení väčšinu energie alebo potravín dovážať, budú trpieť.

McCormack dodal, že hrubé potreby externého financovania budú v tomto roku najvyššie v nominálnom vyjadrení aj v pomere k devízovým rezervám pre suverénne rozvíjajúce sa krajiny, ktoré sú čistými dovozcami komodít.

„Teraz čelia prísnejším globálnym podmienkam financovania a s rekordne vysokým podielom štátnych dlhopisov s hodnotením „B“ alebo nižším je pravdepodobné, že dôjde k ďalším nesplateniam.“

Zoznam krajín, ktoré buď nesplácajú, alebo ktorých výnosy dlhopisov na finančnom trhu naznačujú, že by im hrozilo zlyhanie, v súčasnosti predstavuje rekordných 17 krajín: Pakistan, Srí Lanka, Zambia, Libanon, Tunisko, Ghana, Etiópia, Ukrajina, Tadžikistan, Salvádor. , Surinam, Ekvádor, Belize, Argentína, Rusko, Bielorusko a Venezuela.