Od dnes, 1. 7. 20022 sa zaokruhľujú nákupy v hotovosti, pri jedno a dvoj centových minciach

Jednocentové  a dvojcentové mince zostávajú zákonným platidlom aj po 1.7.2022, preto platí aj naďalej povinnosť ich prijímať pri hotovostných platbách.

Zaokrúhľovať sa bude konečná suma nákupu (nie jednotlivé položky nákupu) na najbližší 5 cent. Týka sa len platieb v hotovosti.

 

Celková konečná suma nákupu zaplatená v hotovosti končiaca na: Zaokrúhlenie na: Príklad Suma po zaokrúhlení platená v hotovosti
1 cent alebo 2 centy 0 centov 12,42 EUR 12,40 EUR
3 centy alebo 4 centy 5 centov 12,43 EUR 12,45 EUR
5 centov 5 centov 12,45 EUR 12,45 EUR
6 centov alebo 7 centov 5 centov 12,47 EUR 12,45 EUR
8 centov alebo 9 centov najbližší násobok 10 cent 12,48 EUR 12,50 EUR

Pri kombinácii hotovosti a bezhotovostnej platby – napr. platobná karta + hotovosť, alebo stravné lístky/darčekové poukážky + hotovosť – zaokrúhli sa len tá časť sumy, ktorá pripadá na platbu v hotovosti.

 

Príklad: konečná suma nákupu bude v hodnote 36,99  EUR:

  • Hotovosť + platobná karta: 30 EUR zaplatí v hotovosti a 6,99 EUR zaplatí platobnou kartou – konečná suma nákupu sa nezaokrúhľuje.
  • Stravné lístky/darčekové poukážky a pod. + hotovosť: 30 EUR zaplatí stravnými lístkami, darčekovými poukážkami a podobne a 6,99 EUR zaplatí hotovosťou – zaokrúhlenie na 7,00 zaplatené hotovosťou.
  • Stravné lístky/darčekové poukážky + platobná karta: konečná suma nákupu sa nezaokrúhľuje.

 

Obmedzenia pri platbe:  platí právo neprijať pri jednej platbe viac ako 50 kusov euromincí (akejkoľvek nominálnej hodnoty); to však neplatí pre Národnú banku Slovenska, banky, iných poskytovateľov platobných služieb a poštové podniky.

1- a 2- centové euromince zostávajú naďalej zákonným platidlom, nie je ich potrebné osobitne vymieňať. Ak by však predsa len občan, obchodník, mal záujem tieto mince vymeniť, je to možné či už v NBS alebo aj v bankách za obvyklých podmienok pre výmenu peňazí; NBS neúčtuje pri výmene 1- a 2- centových mincí poplatok.

Obmedzenie používania 1- a 2- centových euromincí v hotovostnom peňažnom obehu zavedením princípov zaokrúhľovania platí už v piatich krajinách eurozóny: Fínsko, Holandsko, Belgicko, Írsko a Taliansko.