Finále konkurzu na šéfa Finančnej správy SR

BRATISLAVA – Dnes 19. októbra 2020 je na Ministerstve financií SR verejné vypočutie kandidátov na funkciu prezidenta Finančnej správy.  

Na verejné vypočutie boli pozvaní 12 uchádzači, ktorí splnili predpísané požiadavky pre funkciu.

Kandidáti museli splniť požiadavky vyplývajúce zo zákona o finančnej správe. Okrem iného napríklad minimálnu päťročnú relevantnú prax v riadiacej funkcií, znalosť anglického jazyka, kvalifikovanú predstava o smerovaní a rozvoji FS,  či schopnosť strategicky viesť inštitúciu.

Verím, že z výberového konania vzíde kvalitný kandidát, ktorý splní odborné, ľudské a manažérske predpoklady. FS potrebuje bezúhonného a na slovo vzatého odborníka, ktorý sa zasadí o skvalitnenie jej fungovania, zvýšenie výberu daní a zásadné zlepšenie jej povesti vo verejnosti,“ povedal minister financií Eduard Heger.