Fukuyama hovorí, že socializmus sa ešte len vráti

Yoshihiro Francis Fukuyama je americký filozof, ekonóm a spisovateľ. Je autorom viacerých kníh, plných inšpiratívnych myšlienok, veľkých otázok a množstva poznatkov, pričom každá z nich otvorila širokú diskusiu na danú tému. Preslávil sa najmä dielom The End of History and the Last Man (Koniec dejín a posledný človek) vydanou v roku 1992. Myšlienka, že sa ľudstvo ocitlo na konci svojich dejín, pretože neexistujú životaschopné alternatívy voči trhovej ekonomike a liberálnej demokracii, vyvolala búrlivé diskusie.

Kniha Koniec histórie bola výčitkou marxistom, ktorí považovali komunizmus posledným štádiom vývoja ideológie. Aký vzťah by mal Fukuyama k obrode socializmu vo Veľkej Británii a USA?

„Všetko záleží na tom, čo myslíte pod socializmom. Ak hovoríte o socializácii výrobných prostriedkov, nemyslím si, že to bude mať dobré dôsledky, okrem tých oblastí, kde je to nevyhnutne potrebné, napr. „Ak máte na mysli programy, ktoré sa prostredníctvom prerozdelenia snažia napraviť veľkú nerovnováhu v príjmoch a bohatstve, potom si myslím, že to nielenže môže, ale musí sa vrátiť. Toto dlhé obdobie prevahy myšlienok vyhlasujúcich výhodu neregulovaného trhu, ktorý začal s Reaganom a Thatcherovou, malo v mnohých ohľadoch katastrofický vplyv na našu spoločnosť.
“V podmienkach sociálnej rovnosti to viedlo k oslabeniu odborov a nemožnosti jednoduchých pracujúcich presadzovať svoje práva v čase rokovaní so zamestnávateľmi, takmer k neustálemu rastu oligarchickej triedy, ktorý má neodôvodnene značnú politickú moc.”
Ak sme si zobrali z finančnej krízy určité ponaučenie, tak je to to, že si povinný regulovať každý región, pretože v opačnom prípade budú musieť platiť všetci.
Táto myšlienka náhrady je hlboko zakorenená v eurozóne, vyprovokovala agresiu Nemecka voči južnej Európe.
Fukuyama dodáva poznamenáva, že neliberálna demokracia je nový koniec histórie.
“Ľudia by sa mali trochu ukľudniť”! Povedal známy americký vedec,

Other News. Info/2018/10/ francis-fukuyama-interview-socialism-ought-to come-back/