FAO si pripomína 75 rokov od svojho vzniku

RÍM – Dnes na Svetový deň potravín, oslavuje Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) svoje 75. výročie.

FAO bola založená po katastrofe druhej svetovej vojny, ale o trištvrte storočia neskôr zostáva jej misia na odstránenie hladu a prinesenie potravín do sveta relevantnejšia ako kedykoľvek predtým v dôsledku ďalšej globálnej pohromy, pandémie COVID-19, uviedol generálny riaditeľ FAO Qu Dongyu.

Odvtedy prešiel svet a spolu s ním aj FAO od závodu zameraného na zvýšenie výroby potravín k potrebe zohľadniť jej environmentálne vplyvy, vyvinúť vhodné regulačné mechanizmy a bojovať proti chorobám zvierat a nakoniec si uvedomiť, že boj proti hladu je neoddeliteľný od ostatných rozvojových cieľov.

Táto myšlienka sa odráža v téme tohtoročného Svetového dňa výživy: Pestujte, kŕmte, podporujte. Spolu.

“Súčasný okamih je opäť plný nebezpečenstva, zložitosti a naliehavých opatrení. Dejiny nás opäť čakajú: hlad sa stupňuje, čo zhoršuje pandémia COVID-19, ktorá odhalila krehkosť našich potravinových systémov,” uviedol Qu Dongyu.

Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (Food and Agriculture Organization, FAO) je špecializovaná agentúra OSN so sídlom v Ríme. Založená bola v roku 1945.

Cieľom tejto organizácie je zabezpečiť dostatok potravy a pitnej vody pre obyvateľov rozvojových krajín. Zameriava sa na pomoc týmto krajinám najmä po technickej, technologickej, finančnej a vzdelávacej stránke. Snaží sa dosiahnuť ich sebestačnosť vo výžive a obmedziť tak problémy s nedostatkom potravín a zlepšiť životné podmienky vidieckeho obyvateľstva, závislého od poľnohospodárstva.