Eximbanka chce pomáhať v čase energetickej krízy

BRATISLAVA – Vláda vymenila riaditeľa Exportno-importnej banky Slovenskej republiky.

Informovalo o tom Ministerstvo financií SR.

Vláda chce, aby Exportno-importná banka SR (Eximbanka) v kríze fungovala efektívnejšie a výhodným financovaním pomáhala slovenským exportérom v čase energetickej krízy.

Aj preto vláda vymenovala dvoch nových členov Rady banky, Mariána Janočka a Rastislava Podhorca. Marián Janočko zároveň prevezme aj pozíciu generálneho riaditeľa banky. Na pozícii vystrieda doterajšiu riaditeľku Zuzanu Kalivodovú.

Marián Janočko má za sebou úspešné pôsobenie v Slovenskej konsolidačnej, a.s., ktorá sa stará o pohľadávky štátu. Spoločnosť dosiahla v roku 2021 trinásťkrát vyšší zisk ako bol naplánovaný predchádzajúcim vedením. V roku 2022 bude mať Slovenská konsolidačná historicky najväčší zisk a navyše zaviedla podporné systémy vymáhania pohľadávok pomocou umelej inteligencie. Marián Janočko tiež riadil dva investičné fondy, bol predsedom dozornej rady Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB) a členom Rady Eximbanky.

„Mojou víziou je k dostať k slovenským podnikom maximálnu pomoc v čo najkratšom čase. Tam, kde podnikom nepomôžu súkromné banky, musíme urgentne pomôcť my,” povedal Marián Janočko, ktorého prioritou bude, tak ako pri iných projektoch, čo najviac zjednodušiť vnútorné procesy. „Ak chceme zjednodušiť financovanie našich firiem, budeme musieť viac reflektovať ich spätnú väzbu k našim procesom a zároveň zdynamizovať obchodný proces poskytovania úverov a poistenia.”

Ing. Rastislav Podhorec, MBA má bohaté skúsenosti z bankového a poisťovacieho sektora. V minulosti pôsobil ako generálny riaditeľ AIG Funds Central Europe a tiež ako senior bankár v International Investment Bank.

Eximbanka je štátna exportno-úverová inštitúcia zriadená zákonom na podporu exportu. Umožňuje vstup slovenským exportérom do obchodných a investičných vzťahov tam, kde komerčný finančný sektor prejavuje menší záujem prevziať na seba riziko.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.