EÚ: prísnejší dohľad nad digitálnymi gigantmi

BRUSEL – Európska komisia vysvetlila, že kontrola je nevyhnutná na ochranu spotrebiteľov aj menších konkurentov digitálnych spoločností. Nové pravidlá plánujú vypracovať do konca roka.

Európska komisia posilní kontrolu nad najväčšími digitálnymi spoločnosťami na svete, uviedol v rozhovore pre Financial Times európsky komisár pre vnútorný trh Thierry Breton. Ide o spoločnosti ako Apple, Google, Amazon a Facebook.

“Potrebujeme lepšiu kontrolu nad týmito platformami,” uviedol Breton. Podľa neho si európske krajiny majú v úmysle zabezpečiť pre seba nové právomoci, ktoré im umožnia odolávať dominancii veľkých spoločností na trhu v prípade ohrozenia záujmov používateľov alebo menších konkurentov.

Breton tiež poznamenal, že Brusel uvažuje o zavedení systému hodnotenia, prostredníctvom ktorého by zainteresované strany mohli hodnotiť dodržiavanie daňových požiadaviek digitálnymi spoločnosťami, ako aj rýchlosť, akou odstraňujú nelegálny obsah. „Používatelia týchto platforiem majú pocit, že spoločnosti sú príliš veľké na to, aby sa starali o zákazníkov,“ uviedol Breton.

Breton uviedol, že nové pravidlá budú vypracované do konca roka.

Európska komisia už predtým podnikla kroky proti veľkým technologickým spoločnostiam pre nekalú súťaž na európskom trhu. V roku 2019 bolo teda zahájené protimonopolné vyšetrovanie proti spoločnosti Amazon. Podľa Európskej komisie mohla spoločnosť na zvýšenie vlastného predaja využiť údaje od malých maloobchodníkov.

Spoločnosť Google dostala viac razy pokutu za porušenie európskych právnych predpisov o hospodárskej súťaži. V marci minulého roku napríklad Európska komisia uložila spoločnosti pokutu 1,49 miliardy EUR  za porušenie právnych predpisov o hospodárskej súťaži pri umiestňovaní online reklamy a jej zvýrazňovaní pri vyhľadávaní na webe.

V júni tohto roku začala Európska komisia vyšetrovanie spoločnosti Apple. Spoločnosť bola podozrivá, že jej kroky v súvislosti s integráciou platobného systému Apple Pay porušujú protimonopolné zákony, pretože iba Apple Pay môže na bezkontaktné platby používať modul NFC na smartfónoch iPhone.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.