Estónsko: klesá objem priemyselnej výroby

TALLIN – Podľa štatistického úradu priemyselné podniky vo februári 2023 vyrobili o 7,4 % menej produkcie v stálych cenách ako v rovnakom mesiaci roku 2022.

Výroba klesla vo všetkých troch sektoroch – v energetike o 4 %, v priemyselnej výrobe o 7,7 % a v ťažbe o 8,2 %.

Priemyselná produkcia vo februári klesla takmer vo všetkých výrobných odvetviach. Podľa Helle Bunderovej, hlavnej analytičky štatistického úradu, z najvýznamnejších odvetví vykázala rast len výroba bridlicovej ropy (15 %) a výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov (12,2 %).

“Mierny pokles medzi najvýznamnejšími odvetviami bol vo výrobe potravín (2,3 percenta) a elektrických zariadení (2,5 percenta), ako aj v spracovaní dreva (1,8 percenta),” komentovala Helle Bunder. Percentuálne zníženie v spracovaní dreva bolo najnižšie za posledných šesť mesiacov. Okrem toho sa spomedzi najzávažnejších odvetví zaznamenal pokles vo výrobe elektronických zariadení (6,2 percenta) a kovových výrobkov (10,4 percenta).

V porovnaní s februárom 2022 sa tržby v spracovateľskom priemysle vo februári 2023 zvýšili v bežných cenách a podľa kalendárne upravených údajov o 3,8 %. Tržby na domácom trhu sa zvýšili o 12,8 %, ale tržby na vývoz sa znížili o 1,4 %.

Tržby na zahraničnom trhu tvorili 66,3 percenta celkovej produkcie spracovateľského priemyslu.

Podľa sezónne očistených údajov zostal objem produkcie vo februári 2023 takmer na rovnakej úrovni ako v januári: objem v priemysle ako celku sa zvýšil o 0,2 %, zatiaľ čo v priemyselnej výrobe klesol o 0,5 %.

V sektore energetiky sa výroba elektriny kvantitatívne (MWh) v porovnaní s februárom 2022 znížila o 4,6 %, zatiaľ čo výroba tepla klesla o 3,6 %.

Estónsko sa už dlho môže pochváliť robustnou ekonomikou poháňanou impozantným technologickým sektorom, no za posledný rok sa muselo vysporiadať s ničivou energetickou krízou a najvyššou infláciou v eurozóne.

Estónsko, ktoré je domovom len 1,3 milióna ľudí, už dlho ekonomicky prekonáva svoju váhu. Má vyšší hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa – približne 23 000 eur – ako Portugalsko. Bolt a Wise sú estónske spoločnosti a softvér Skype vyvinuli Estónci. Estónsko má od agentúry Fitch rating emitenta „AA-“