Ekonomická nálada podnikateľov a spotrebiteľov bola najlepšia od mája 2022

BBRATISLAVA – Zvýšil sa optimizmus u podnikateľov v priemysle, obchode, stavebníctve, ako aj u spotrebiteľov. Pesimizmus prejavili len v službách.

Informuje o tom Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Nálada slovenských podnikateľov a spotrebiteľov sa v apríli oproti predchádzajúcemu mesiacu mierne zlepšila. Úroveň indikátora ekonomického sentimentu (IES) sa medzimesačne zvýšila o 2,5 bodu na hodnotu 106,5. Zlepšili sa hodnotenia štyroch z piatich jeho zložiek. V porovnaní s minulým rokom bola ekonomická nálada pozitívnejšia o 3,8 bodu, oproti dlhodobému priemeru sa zlepšila o 0,5 bodu.

Ekonomická nálada sa meria piatimi čiastkovými indikátormi, ktoré vyjadrujú očakávania a dôveru podnikateľov v štyroch odvetviach (v priemysle, stavebníctve, obchode a v službách) a u spotrebiteľov. Čiastkové indikátory sa pohybujú na stupnici od -100 bodov (maximálne pesimistické odpovede) do +100 bodov (maximálne optimistické odpovede).

Indikátor dôvery v priemysle (sezónne upravený) v apríli vzrástol o 6 bodov na hodnotu – 0,3 (zo sezónne očistených údajov). Nárast ovplyvnil predovšetkým rast objednávok a rast očakávanej produkcie na nasledujúce tri mesiace. Objednávky sa zvýšili hlavne vo výrobe dopravných prostriedkov. Zvýšenie produkcie na nasledujúce tri mesiace predpokladajú vo výrobe strojov a zariadení inde nezaradených a v ostatnej výrobe, oprave a inštalácií.

Sezónne očistený indikátor dôvery v službách v apríli poklesol o 3 body na hodnotu 15,3. Pokles bol zaznamenaný v dopyte, aj v očakávanom dopyte. Najväčší pokles dopytu za posledné tri mesiace hlásili umenie, zábava a rekreácia, v nasledujúcich troch mesiacoch občakávajú jeho pokles predovšetkým informácie a komunikácia.

Dôvera spotrebiteľov v slovenskú ekonomiku sa mierne zlepšila aj v apríli. Pri medzimesačnom raste o 2,4 bodu sa úroveň indikátora spotrebiteľskej dôvery (sezónne upraveného) zvýšila na -8,6. Dlhodobý priemer prevýšil o 11,6 bodu. Spotrebitelia hodnotili pozitívnejšie všetky štyri zložky indikátora. Očakávajú priaznivejší vývoj nezamestnanosti, ako aj finančnej situácie domácností. Zároveň veria v zlepšenie vývoja celkovej hospodárskej situácie a optimistickejší boli aj pri hodnotení očakávanej tvorby úspor.

Indikátor dôvery v obchode v apríli stúpol oproti marcu o 4,4 bodu na hodnotu 9,7. Respondenti hodnotili pozitívne súčasný trend podnikateľských aktivít a očakávajú zvýšenie počtu požiadaviek na dodávateľov, v oboch prípadoch hlavne v maloobchode v nešpecializovaných predajniach.

Indikátor dôvery v stavebníctve po sezónnej úprave stúpol v apríli oproti predchádzajúcemu mesiacu o 3,5 bodu na -7,5. K zvýšeniu došlo vplyvom priaznivejších hodnotení celkovej úrovne objednávok, predovšetkým v podnikoch realizujúcich špecializované stavebné práce.