ABECEDA FINANCIÍ – Asaka bank

Akciová spoločnosť “Asakabank” (uzbecky “Asakabank” Aksiyadorlik Jamiyati, “Asakabank” Aksiyadorlik Jamiyati) je uzbecká komerčná banka založená v súlade s uznesením kabinetu ministrov Uzbeckej republiky.

Vznikla kvôli finančnej podpore ďalšieho rozvoja automobilového priemyslu, vytvorenia výhodných podmienok pre občanov Uzbeckej republiky na nákup automobilov. Sídlo banky sa nachádza v hlavnom meste krajiny, Taškente.

V súlade s výnosom kabinetu ministrov č. 118 z 26.3.1996 “O opatreniach na zabezpečenie efektívnej činnosti JV “UzDEUavto” boli otvorené pobočky “Asakabank” vo všetkých regionálnych centrách republiky. Výnosom kabinetu ministrov Uzbeckej republiky č. 5 z 05.01.2001 získala “Asakabank” štatút univerzálnej komerčnej banky. “Asaka bank” je druhou najväčšou komerčnou bankou v krajine z hľadiska kapitálu.

Regionálna sieť banky je zastúpená 22 pobočkami, 7 minibankami v celom RUz, ako aj dvoma centrami retailových služieb v meste Taškent.

Počet obsluhovaných ekonomických subjektov je 45, 1 tisíca. Sú medzi nimi zástupcovia rôznych odvetví a sektorov národného hospodárstva: automobilový priemysel, kovospracujúci priemysel, baníctvo, energetika, stavebný komplex, bavlnársky priemysel a textilná výroba, farmaceutický priemysel, polygrafia, potravinársky priemysel, poľnohospodárstvo, doprava a komunikácie, obchod a stravovanie, služby a iné.

“Asakabank” sa podieľa na zahraničnej hospodárskej spolupráci, priťahovaní zahraničných investícií do ekonomiky Uzbekistanu. Korešpondenčné vzťahy sú nadviazané s viac ako 380 poprednými zahraničnými bankami. Je členom štátnych fondov, združení a medzinárodných organizácií.