ECB končí program kvantitatívneho uvoľňovania

Európska centrálma bnka CB oznámila, že v decembri dokončí program kvantitatívneho uvoľňovania. Takmer štyri roky európsky regulačný orgán vynaložil viac ako 2,5 bilióna EUR na nákup aktív na podporu hospodárskej činnosti a rozptýlenie inflácie

Európska centrálna banka oznámila, že do decembra 2018 bude program kvantitatívneho uvoľňovania (QE), ktorý bol zavedený od marca 2015, obmedzený. Program bol nákupom regulátora aktív (hlavne štátnych dlhopisov európskych krajín) na stimulovanie hospodárskej aktivity a urýchlenie inflácie. Rada guvernérov ECB oznámila, že v septembri 2018 bude regulátor pokračovať v nákupoch aktív rovnakým tempom, výdavky na tieto účely budú 30 miliárd eur mesačne. Potom sa miera poklesu – do decembra každý mesiac ECB strávia na kvantitatívneho uvoľňovania programu o 15 miliárd EUR Po tomto vykonávanie programu sa zastaví ..

Ku koncu mája celková suma vynaložená Európskou centrálnou bankou na program kvantitatívneho uvoľnenia bola 2,43 bilióna EUR. Tak voľno ECB na nulovú hodnotu base úveru úrokovej sadzby na negatívny (mínus 0,40%) – sadzbách z vkladov a 0,25% – na margin refinančnú sadzbu. Rada guvernérov poznamenáva, že úrokové sadzby zostanú nezmenené aspoň do leta roku 2019.

Aanalytici sa zhodujú, že v polovici roka 2019 bude ECB zvýšovať úrokové sadzby. “Jedným z hlavných rizík je, že sprísnenie menovej politiky ECB môže byť” predčasné “, ktoré len ďalej spomaliť rast ekonomiky eurozóny vstúpila do zostupnej fázy hospodárskeho cyklu a zhoršiť situáciu talianskych bánk držiacich veľké portfólio talianskych štátnych dlhopisov a majúcich na svojich súvahách významné množstvo po lehote splatnosti úverov “