Donald Trump presadzuje protekcionizmus

Americký prezident Donald Trump dnes 6. februára 2019 vyzval kongres, aby prijal návrh zákona, ktorý umožní zavedenie dovozných ciel na tovar z krajín na recipročnom základe.

Výzvu vyriekol v rámci tradičnej správy adresovanej dvom komorám parlamentu “O stave únie” (State of the Union).

“Žiadadam Vás, aby ste dnes prijali zákon o vzájomne prospešnom obchode. Ak iná krajina stanovuje nespravodlivé clá na americké výrobky, budeme schopní vyberať presne tie clá z výrobkov, ktoré nám predávajú, “povedal Trump.

Podľa neho teraz hospodársku silu Spojených štátov závidí celý svet a obchodné dohody s Mexikom a Kanadou v rámci obnoveného mechanizmu NAFTA (North American Free Trade Agreement) pomôžu vrátiť pracovné miesta do krajiny, posilniť poľnohospodárstvo a chrániť duševné vlastníctvo.

Zvýšené dovozné clo, ktoré prvýkrát zaviedol Washington v januári minulého roka v súvislosti so solárnymi panelmi a práčkami, vyvolalo udalosti, ktoré sa neskôr nazývali obchodnou vojnou. Čína, Európska únia a ďalšie krajiny zaviedli odvetné clá. V súčasnosti sa clá účtujú na  čínsky tovar v hodnote 200 miliárd dolárov ročne.

V decembri sa Trump a predseda ČĽR Xi Jinping dohodli na odložení nového zvýšenia ciel až do marca. Počas tejto doby musia uzavrieť komplexnú dohodu, ktorá ukončí obchodnú vojnu.

Predtým OSN vydala správu, v ktorej upozornila účastníkov obchodnej vojny na možnú eskaláciu konfliktu. Inak podľa autorov môže svet čeliť aj menovým vojnám, v ktorých menové orgány devalvujú národné meny v prospech svojich vývozcov.

Protekcionizmus  čiže protekcionistický je ekonomický termín, vyjadrujúci uprednostňovanie a ochranu vlastných výrobkov, služieb a pracovníkov pred zahraničnou konkurenciou. Máva diskriminačný charakter a stojí v opozícii k voľnému medzinárodnému obchodu. K tejto ochrane vnútorného trhu môže stať využiť niekoľko ekonomických nástrojov, akými sú napríklad stanovenie menového kurzu, výrobné a exportné dotácie, štátne úvery, hlavne však sústava dovozných ciel a kvót.

Pojem protekcionizmus pochádza z latinčiny kde slov protectio znamená ochrana.

Clá patria medzi protekcionistické, alebo ochranárske opatrenia.  Protekcionizmus vychádza z teórie merkantilizmu. Je to štátna hospodárska politika, ktorá obmedzuje dovoz z iných krajín metódami, ako sú clá na dovážaný tovar, dovozné kvóty a rad ďalších vládnych predpisov. Zástancovia tvrdia, že protekcionistické politiky chráni producentov, podniky a pracovníkov konkurenčného odvetví v danej krajine pred zahraničnými konkurentmi. Taktiež znižujú obchod a negatívne ovplyvňujú spotrebiteľov všeobecne (zvýšením nákladov na dovážaný tovar) a poškodzujú producentov a pracovníkov v exportných odvetviach ako v krajine, ktorá vykonáva protekcionistické politiky, tak v krajinách, ktoré sú chránené.

Medzi ekonómami existuje konsenzus, že protekcionizmus má negatívny vplyv na hospodársky rast a ekonomickú prosperitu, zatiaľ čo voľný obchod, deregulácia a znižovanie obchodných bariér má pozitívny vplyv na hospodársky rast. V skutočnosti protekcionizmus zapletený niektorými učenci ako príčina niektorých hospodárskych kríz, najmä v období veľkej depresie. Avšak liberalizácia obchodu môže niekedy viesť k veľkým a nerovnomerne rozloženým stratám a ziskom a môže v krátkodobom horizonte spôsobiť významnú ekonomickú dislokáciu pracovníkov v sektoroch konkurenčných odvetví.