Dohoda ministrov financií V 4 vo Vysokých Tatrách

Sedemročný rozpočet EÚ a ďalšie aktuálne témy. To sú okruhy o ktorých počas konferencie Tatra Summit spoločne hovorili ministri financií krajín Vyšehradskej štvorky (V4). Výsledkom je podpísanie spoločného memoranda o financovaní európskeho rozpočtu.

Ministri financií V4 sa v rámci diskusií o viacročnom finančnom rámci zhodli, že hlavnými príjmami EÚ by mali naďalej zostať príspevky štátov na základe ich ekonomickej výkonnosti doplnené o príjmy z výberu cla. V súvislosti s brexitom by taktiež mali byť zrušené úľavy aj pre ostatné štáty.

„Európska únia potrebuje moderný rozpočet, ktorý bude schopný efektívne a s dostatočnou kapacitou reagovať na ekonomické a politické priority, investičné plány, ale aj možné problémy. Jednoduchý a transparentný systém financovania z pohľadu V4 predstavuje krok týmto smerom,“ povedal po skončení stretnutí podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír.

Možné nové zdroje rozpočtu EÚ by z pohľadu nášho regiónu, ale aj iných členských krajín, mali spĺňať niekoľko kritérií. Mali by byť férové, udržateľné, prepojené s európskymi cieľmi a taktiež by mali mať motivačný charakter.

Ministri financií V4 sa na Štrbskom Plese stretli aj s predstaviteľmi Európskej investičnej banky. Počas obeda hovorili o budúcnosti investičných politík a investičných nástrojov v Európe, ich výške, kompetenciách pre jednotlivé inštitúcie v rámci stratégie Európskej komisie InvestEU.
Komisia navrhuje v rámci budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ na obdobie 2021 – 2027 vytvoriť Program InvestEU, ktorý by zlúčil financovanie z rozpočtu EÚ vo forme úverov a záruk do jedného nástroja.

K významnému kroku došlo aj v oblasti boja proti daňovým únikom. Minister financií P. Kažimír podpísal so svojou českou kolegyňou ministerkou Alenou Schillerovou bilaterálnu dohodu o automatickej výmene informácií v oblasti dane z pridanej hodnoty. Je to ďalší krok v spoločných aktivitách smerujúcich k eliminácii podvodov na DPH. Na základe podpísanej dohody si budú môcť finančné správy oboch krajín oveľa efektívnejšie, rýchlejšie a priamočiarejšie vymieňať informácie a využívať ich na vyhodnocovanie cezhraničných rizikových obchodných transakcií.