Dobrá voľba a Umiernení má v prípade Slovnaftu komunistický vzťah k súkromnému vlastníctvu

Mimoparlamentná strana Dobrá voľba a Umiernení by vyvlastnili akciovú spoločnosť.  K tomuto kroku by pristúpili, ak by bratislavská rafinéria neplnila úlohy od vlády. Vláda však žiadne úlohy Slovnaftu oficiálne nezadal.

Akciová spoločnosť Slovnaft, a. s. Bratislava bola privatizovaná v niekoľkých etapách. V prvom kroku akcie získala Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR). Neskôr veľký balík akcií získala manažérsko zamestnanecká spoločnosť Slovintegra. Jej akcionármi boli vysokí manažéri. Jej akcie mali možnosť získať aj zamestnanci. V treťom kroku všetky akcie podniku od právnických osôb, aj od fyzických osôb kúpila maďarská pološtátna firma MOL (Magyar Olaj és Gázipari Részvénytársaság).

Vyvlastnenie, alebo zoštátnenie sa čiastočne robilo po skončení II. svetovej vojny. K úplnému zoštátneniu došlo po februári 1948. Vtedy začala vládnuť v Československu Komunistická strana Československa. K vyvlastneniu niektorých súkromných podnikov došlo s náradou. To znamená, že Československo zahraničným investorom zaplatilo za podniky. Kvôli tomu, že niektorým investorom nezplatilo, v zahraničí zadržali zlatý poklad.

Vyvlastnenie v Slovenskej republike nepredpokladá Ústava Slovenskej republiky. Znárodnenie predpokladá prijatie zákona ústavnou väčšinou. Mimoparlamentná strana nepovedala, kde by našla potrebný počet poslancov, ktorý by ústavný zákon o vyvlastnení prijal.

Mimoparlamentná strana Dobrá voľba a Umiernení nepovedala, koľko by mal štát pri vyvlastnení zaplatiť za podnik Slovnaft. Nevyriekli ani slovo o predpoklade toho, kde by štát na to zobral peniaze. Ináč sú predstavitelia  politickej strany a jej ekonomickí experti zdraví. K vyvlastneniu zdravotníckych firiem investičnej skupiny Penta sa zatiaľ nevyjadrili.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.