Dnes štátny sviatok Deň svätého Cyrila a Metoda

BRATISLAVA – Bratia Cyril (Konštantín)  a Metod vytvorili pre Slovanov písmo hlaholika.

Misia Cyrila (Konštatín) a Metoda na Veľkú Moravu v rokoch 863/864 až 885 sa v literatúre nazýva cyrilo-metod(ov)ská misia  alebo veľkomoravská misia či byzantská misia.

Veľká Morava (pre obdobie po roku 874 nazývaná aj Veľkomoravská ríša alebo Svätoplukova ríša,  Veľkomoravsko;  latinsky. Magna Moravia, byzantsky ἡ μεγάλη Μοραβία – hé megalé Morabia, bol západoslovanský štát existujúci medzi rokmi 833 a začiatkom 10. storočia, asi  rok 907. Jeho centrálne územie zodpovedalo dnešnej Morave  a Slovensku spolu so susediacim severným a stredným Maďarskom. Bol to prvý väčší slovanský štát vôbec. Najmä dnešné Slovensko, ale aj dnešné Česko tým, že sa dnešná Morava stala v roku 1019 súčasťou Českého kniežatstva, ju považujú za predchodcu svojej štátnosti.

Legenda:

1: od 833 do 907: Moravské kniežatstvo;
2: od 833 do 907: Nitrianske kniežatstvo;
3: spolu s 2 alebo spolu s 4;
4: od 833 alebo od vlády Rastislava do (?) 896: Nitrianske kniežatstvo;
5: spolu s 1 alebo od roku 853/54 do (?) 907: Moravské kniežatstvo;
6: od roku 858 do (?) 894: Nitrianske kniežatstvo;
7: spolu s 2 alebo spolu s 22;
8: spolu s 6 alebo spolu s 20;
9: od vlády Rastislava (846 – 870) alebo Svätopluka I. (871 – 894) do 896: Nitrianske kniežatstvo;
10: spolu s 8 alebo spolu s 20;
11: od 874 do (?) 907: Visliansko;
12: pravdepodobne spolu s 11;
13: od 880 do?: Sliezsko (podľa niektorých názorov nebolo pripojené);
14: pravdepodobne spolu s 13;
15: od 890 do 897: Lužica;
16: veľmi pravdepodobne spolu s 15;
17: veľmi pravdepodobne spolu s 15;
18: pravdepodobne spolu s 15 – 17;
19: od 888/890 do 894: Čechy;
20: od 883/884 do 894: Panónske kniežatstvo;
21: veľmi pravdepodobne spolu s 20;
22: spolu s 20 (a 21): možno Panónske kniežatstvo;
23: od 881/882 do 896: Zátisie;
24: pravdepodobne spolu s 23;
25: od vlády Svätopluka (871 – 894) do (?) 896;
26: od vlády Svätopluka (871 – 894) do?;
27: spolu s 23 alebo spolu s 24

Poznámka:  Uvedený je konsenzus súčasných akademických prác.

Bratia Cyril (Konštantín) a Metod prišli na Veľkú Moravu roku 863. Kvôli účelom misie, podľa ojedinelých názorov už skôr v 50. rokoch v kláštore Polychron,  vytvoril Konštantín nové písmo – hlaholiku, grafický systém špeciálne uspôsobeného pre slovanský jazyk.

Ďalej spolu s Metodom pred odchodom na Veľkú Moravu aj po ňom zhotovili viacero prekladov a vlastných textov takzvaná. staroslovienčina = stará cirkevná slovančina, čiže kultivovaná macedónčina z okolia Solúna, bola zvolená za jazyk, ktorý sa bude počas misie a na preklady používať. Staroslovienčina počas veľkomoravskej misie získala veľa prvkov západoslovanských od 10. storočia slovenských a moravských) nárečí používaných na Veľkej Morave.

Napríklad vtedajšia verzia hlaholiky obsahuje aj jedno písmeno (hlásku dz), ktorá sa vtedy používala len na území dnešného Slovenska. Vďaka tejto činnosti sa bratia považujú za zakladateľov slovanskej literatúry. Okrem toho Konštantín možno priniesol so sebou na Veľkú Moravu symbol byzantského dvojkríža, ktorý je dnes v slovenskom štátnom znaku.

Bankovka päťdesiat korún slovenských. Ilustrácia Národná banka Slovenska.

Od začiatku svojho pobytu na Veľkej Morave museli čeliť kritike bavorských alebo východofranských kňazov, predstaviteľov západného, čiže nie byzantského kresťanstva, ktorí sa obávali, že stratia v krajine vplyv. Roku 863 Konštantín založil Veľkomoravské učilište, v ktorom sa vychovávali budúci slovanskí kňazi a administratívni pracovníci, a ktoré sa stalo centrom slovanskej literatúry. Roku 885 mali asi 200 absolventov. Poloha učilišťa je neznáma, ale podľa archeologických nálezov existovala cirkevná škola na hrade Devín.

Vedúcim učilišťa bol Konštantín. Ten je autorom slovanskej básne Proglas.

Proglas, alebo iné iné názvy: Predslov k svätému Evanjeliu, Prívet k svätému evanjeliu, Prívet evanjeliu, Predslov alebo Predspev ; starosloviensky v hlaholike ⰒⰓⰑⰃⰎⰀⰔ, v cyrilike Прогласъ je prvá staroslovienska báseň a zároveň predhovor k slovanskému prekladu evanjelií.

Proglas si môžete prečítať tu.

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+2C0x
[a]

[b]

[v]

[g]

[d]

[e]

[ž]

[dz]

[z]

[i]/[j]

[i]/[j]

[i]/[j]

[dʑ]

[k]

[ľ]

[m]
U+2C1x
[n]

[o]

[p]

[r]

[s]

[t]

[u]

[f]

[ch]

[ɔ]

[p]

[št]

[c]

[č]

[š]

*[ŭ]
U+2C2x
*[ĭ]

[ja]

[ch]

[ju]

[ɛ̃]

[jo]

[jɛ̃]

[ɔ̃]

[jɔ̃]

[θ]

[y]
U+2C3x ⰿ
U+2C4x
U+2C5x

Titulná ilustrácia: Cyril a Metod prinášajú ostatky sv. Klimenta do Ríma, freska, 11. storočia, bazilika San Clemente, Rím.

Voľné dielo skryť podmienky, File:San clemente fresco.jpg, Vytvorené: 11. storočie date QS:P571,+1050-00-00T00:00:00Z/7