Ruská federácia zníži ťažbu ropy kvôli stabilizácii cien

MOSKVA – Rusko od augusta zníži vývoz ropy.

Rusko oznámilo, že od augusta plánuje znížiť vývoz ropy o 500 000 barelov denne, aby podporilo úsilie Saudskej Arábie stabilizovať ceny ropy. Podľa rozhovorov s denníkom Kommersant je Rusko pravdepodobne už blízko k oznámenému zníženiu, keďže v máji tohto roka v rámci preventívnej údržby rafinérií vyviezlo po mori maximálne 4 mil. bpd.

Ropa, tiež  čierne zlato,  je hnedá až zelenkavá horľavá kvapalina tvorená zmesou uhľovodíkov , predovšetkým   alkánov . Mineralogicky patrí medzi „ kaustobiolity “. Geochemiky všeobecne uznávaná teória vzniku ropy hovorí, že vznikla z odumretých morských mikroorganizmov a drobných živočíchov pred mnohými miliónmi rokov.

Nachádza sa vo vrchných vrstvách zemskej kôry , v sedimentárnych panvách ako sú kontinentálne šelfy , hlbokomorské panvy zahŕňajúce kontinentálne svahy aj bazál, riftové zóny, predpolné panvy horských reťazcov, ale aj deformované vrásové štruktúry niektorých horstiev samých. Náleziská ropy sú pod nepriepustnými vrstvami, v hĺbkach od niekoľkých stoviek metrov až do hĺbok cez 10 km . Ropa pri ťažbe buď vyviera pod tlakom, alebo ju čerpajú. Vyskytuje sa spoločne so zemným plynom.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.