Deutsche Bank: črtá sa najhorší rok od roku 2008

Až 29 z 38 hlavných aktív, ktoré banka sleduje, začalo druhú polovicu roka s mesačnými ziskami,.

To  je najvyššie percento od novembra 2020, keď boli prvý raz schválené vakcíny proti Covid-19. Napriek júlovému humbuku však len 5 z 38 aktív vykazuje od začiatku roka rast a ak bude tento trend pokračovať, tak rok 2022 bude pre trhy ešte horší ako rok 2008.

Kumulatívna návratnosť rôznych aktív v júli v USD. Zdroj: Deutsche Bank

Po historicky zlom prvom polroku pre trhy sa situácia zlepšila: v júli sa dynamika cien prudko zmenila a väčšina nemenových aktív v hlavnej vzorke Deutsche Bank uzavrela prvý mesiac druhého polroka. rok v kladnom pásme. Ako píše stratég DB Kartik Nagalingam, 29 z 38 hlavných aktív sledovaných bankou začalo druhú polovicu roka s mesačnými ziskami, čo je najvyššie percento od novembra 2020, keď boli vakcíny proti Covid prvýkrát schválené.

Júlový rast bol poháňaný kombináciou faktorov vrátane vyhliadky na uvoľnenie pozície Federálneho rezervného systému na pozadí zhoršujúcich sa makroekonomických štatistík a potenciálneho vrcholu inflácie

 

Kumulatívne výnosy z rôznych aktív medziročne v USD. Zdroj: Deutsche Bank

Kumulatívne výnosy z rôznych aktív medziročne v USD. Zdroj: Deutsche Bank