Demografia – počet zomretých a príčiny úmrtí v Slovenskej republike v októbri 2021

BRATISLAVA – Celková nadúmrtnosť v októbri 2021 na Slovensku dosiahla 16 %, stále bola najvýraznejšia v skupine mladších seniorov (od 65 do 74 rokov).

Najhoršia situácia bola v Prešovskom kraji, kde počet zomretých bol až o 42 % vyšší ako v priemere predošlých päť rokov.

Zhoršujúca sa tretia vlna pandémia COVID-19 značne ovplyvnila vývoj mesačnej úmrtnosti. Na Slovensku v októbri 2021 zomrelo vyše 5,3 tisíca osôb, čo je najvyšší počet od apríla tohto roka. Počet zomretých prevyšoval o 15,8 % priemer rovnakého mesiaca predošlých piatich rokov *. Do októbrového porovnania s priemerom predošlých 5 rokov pritom už vstúpili vyššie hodnoty z minulého roka, kedy sa prvý mesiac prejavili dôsledky nastupujúcej druhej vlny pandémie. V októbri 2020 počet zomretých prevýšil päťročný priemer o 23 %. Vyplýva to z predbežných dát o počtoch zomretých a príčinách úmrtí v októbri 2021, ktoré aktuálne zverejnil Štatistický úrad SR. Súčasne úrad revidoval aj údaje za predošlé mesiace tohto roka.