Danuša Dragulová-Faktorová: Roviny symetrie

Autorka štyridsiatich kníh pre deti i dospelých tento raz oslovila svojich čitateľov novou zbierkou básní Roviny symetrie. Je prierezom jej básnickej tvorby v ostatných desiatich rokoch. Autorka v nej vzdáva úctu všetkému, čo človek vytvoril, či už sa to týka vedy, umenia… Vyjadruje postoj aj k ďalším nehmotným sféram, pod ktoré sa podpisuje ruka človeka – predovšetkým ide o vzťahy, ktoré vytvára. Nadväzuje na svoje predchádzajúce zbierky básní, ale siaha aj po experimente a objavovaní ďalších možností modernej poézie. Hľadá a nezriedka aj nachádza odpovede na mnohé otázky. Vytvára podnet na úvahy čitateľa  a podnet na jeho spoluvytvárane dosahu básní.

Danuša Dragulová-Faktorová  — spisovateľka, publicistka, mediálna teoretička a vydavateľka — je autorkou štyridsiatich kníh pre deti i dospelých, niekoľkých tisícov novinárskych článkov a niekoľkých desiatok odborných článkov a vedeckých štúdií, ktoré vyšli na Slovensku aj v zahraničí. Za svoju tvorbu získala viaceré významné ocenenia. Mnohé jej knihy boli preložené do iných jazykov a vyšli v zahraničí.

Súčasťou knihy sú monotypy sochára, maliara a vysokoškolského pedagóga Milana Lukáča, ktorý sa stal nedávno stal držiteľom ocenenia Krištáľové krídlo za výtvarnú tvorbu. Svoje diela vystavoval na mnohých samostatných aj kolektívnych výstavách na Slovensku aj v zahraničí. Je autorom mnohých monumentálnych diel, pomníkov a pamätníkov.

Grafický dizajn zbierky básní Roviny symetrie vytvoril výtvarník, ilustrátor a grafický dizajnér Ján Mikulčík. Vyšla vo vydavateľstve DAXE.

Ilustračné fotografie: www.pexels.com