Cvičíme jógu s Andreou Tkáčovou: Ako vyzerá pozícia Šavasána?

BRATISLAVA –  Dnes v stredu 17. februára 2021 cvičenie začína o 18.15. Prihlásiť sa môžete na adrese www.a-tka.webnode.sk. Kliknite, tu  nájdete detailnejšie informácie.

Šava znamená mŕtvola a v tejto pozícii napodobňujeme mŕtvolu – stav, v ktorom dych života ustal a telo leží ticho a bez najmenšieho pohnutia. Šavasána sa zdá veľmi jednoduchá, ale je to jedno z najväčších umení. V joge patrí k základným, domovským pozíciám. Bez schopnosti pasivity a hlbokého vedomého uvoľnenia sa (yin) nevieme ísť do náročnejších pozícií, kde je nutná napr. dobrá koncentrácia, jasný zámer a určitý výkon či aktivita (yang).

Prečo a Účinok:

Myseľ moderného človeka je vystavená ustavičnému nepokoju a napätiu. Stresové situácie pôsobia negatívne predovšetkým na funkciu najjemnejších orgánov v tele – na srdce a nervovú sústavu.

Šavasána pomáha odstrániť tieto negatívne vplyvy a tendencie. Srdcovú činnosť je pokojnejšia a cirkulácia krvi je ľahšia a pravidelná. Pozícia znižuje vysoký krvný tlak. Mozgové vlny sa spomaľujú z hladiny beta na hladinu alfa až theta. Prináša nám pokoj na telesnej i duševnej úrovni.

Päť minút úplného uvoľnenia je dôležitejšie ako hodina spánku pri mentálnom a fyzickom napätí. Myseľ je pánom zmyslov. Prána (dych života) je pánom mysle. Keď je myseľ stíšená a odtiahnutá od objektov sveta – je to mókša (oslobodenie). Keď prána a myseľ utíchnu, človek dosahuje nepopísateľného stavu blaha “ (Hathajógapradípika).

Čo je vlastne zmyslom pozície Šavasán, čiže pozície mŕtvoly? A ako najlepšie k nej pristupovať? V pozícii mŕtvoly vlastne symbolicky umierame a to podľa starých spôsobov nášho myslenia a konania. Normálne vnímaná hranica obrazu nášho tela sa rozpustí a my vstupujeme do stavu blaženej neutrality. V odpovedi na otázku – Aké sú pocity v tejto pozícii mŕtvoly? – môžeme odpovedať – vlastne žiadne.

Kedy:

Šavasána sa doporučuje len pred začatím a po ukončení cvičenia pozícií (asán) a dychového cvičenia, ale po každej ťažšej pozícii. V yin joge tým po správnosti predeľujeme pozície medzi sebou.

Už vieme, že rovnomerné, pokojné a jemné dýchanie zjemňuje nervy a stišuje myseľ. Šavasánu by mali vykonávať pred spánkom všetci, ktorí nemôžu zaspať, a tiež tí, ktorí zaspávajú s určitým napätím v tele či mysli.

A pokojne, dovoľte si ľahnúť takto na chrbát aj niekoľkokrát za deň – je to veľmi liečivé – odľahčíte tak svojej chrbtici aj mysli.

 

Ako – Technika pozície:

Ležíte na chrbte, ideálne na podložke (nie posteli) s dekou (aby ste nenaťahali do tela chlad), vhodný je aj čistý koberec. Paže sú trochu od tela s dlaňami obrátenými nahor, nohy mierne roznožene. Nohy povytiahnite z bedrových kĺbov – jemným zatlačením najprv do jednej a potom do druhej päty, prípadne aj pridvihnutím piet, potom hneď uvoľníte do zeme.

Zrovnáte spodnú chrbticu – čiže ak môžete, nadvihnete zadok (zapretím sa o päty a lopatky) milimeter nad podložku a hneď vrátite späť do zeme – tým sa spodná časť chrbtice stane vodorovnejšou. To isté spravíte s hrudníkom – a zrovná sa medzilopatkový priestor a chrbtica. Hlava stále leží a bradu len zľahka pritiahnete k hrudnej kosti a hneď uvoľníte – predĺžil a zrovná sa aj krčná chrbtica takto. Celá vaša dĺžka chrbtice je vodorovnejšou teraz a môžete vnímať oporu Zeme. Zavrie jemne oči a uvoľníte celé telo. Uistite sa, že obe strany vášho tela sú rovnomerne na podlahe a že vaše uši sú rovnako vzdialené od ramien. Môžete aj ramená zľahka potiahnuť smerom od uší.

Fyzicky uvoľnite svaly a kosti. Predstavte si, že hmota vášho tela klesá smerom k zemi a potom sa rozleje ako olejová škvrna. Cítite, ako vaše svaly (vrátane uvoľnených mimických) postupne stekajú smerom dole do zeme a odliepajú sa od kostí, vaše telo je ťažké a rozliate, rozšírené do priestoru.

Upokojte zmysly. Zmäkčite koreň vášho jazyka. Kotúľajte očami v očných jamkách a potom ich stočte smerom nadol, aby ste sa tak mohli pozerať smerom k vášmu srdcu. Uvoľnite vnútorné uši. Smerom k zadnej časti lebky – ale tak, aby neprestávali pozorne načúvať zvuku dychu. Napnite kožu pri koreni nosa a uvoľnite ju smerom k spánkom. Nakoniec sa vzdajte všetkého psychologického úsilie. Alebo aspoň toľko, koľko ste schopní. Tak ako stále ležíte narovnaní na zemi, zistíte, že sa stále snažíte premýšľať o tom, čo je ešte potrebné v tejto pozícii

Odťahujeme pozornosť od vonkajšieho sveta, od všetkých zvukov a diania okolo. Zostávate bez pohnutia, avšak plne si vedomí toho, že uvoľňujete celé telo, zmyslové orgány i myseľ.

Dýchame najskôr hlboko a pravidelne (riadený dych), neskôr sa dych spomaľuje a stáva jemnejším (dych pozorovateľa), až napokon v hlbokom uvoľnení si dych nevšímate, čiže už len dýchate prirodzene, tak ako telo samé si žiada bez zapájanie našej mysle.

Dbáte, aby najmenší pohyb alebo napätie nerušili pokoj tela a mysle. Sústredíte sa na zjemňujúce sa nádychy a výdychy a nepociťujete už ani teplo, ani chlad vzduchu, ktorý vydychujete. Ak vaše myšlienky behajú sem a tam, predĺžite okamih po každom výdychu a sústredíte svoju pozornosť, na hlbinu pokoja, ktorá sa rozprestiera pod vlnami vašich myšlienok a emócií. Niekedy sa stane, že prekročíte hranicu medzi bdením a spánkom (prechádzate si jednotlivé mozgové vlny) – ale postupne sa činnosť zmyslov i mysle stlmí a pocítite úplné uvoľnenie a osvieženie.

Dĺžka: 

V pozícii zotrváme podľa potreby 5 – 20 minút.

Možné variácie:

Prvá variácia je nasledovná: Za ruky potiahnete za hlavou a necháte klesnúť voľne v tom zapažení za hlavu. Zľahka prepletiete prsty, alebo obchytíte zápästie, tak, aby sa ruky mohli nejak zachytiť a tým uvoľniť väčšie svalové skupiny rúk. Touto variáciou natiahnete týmto vnútornú stranu rúk a trupu.

Druhá variácia je keď kolená pokrčíte a opriete ich o sebe, šľapy sú položené v zemi, stoja na šírku bedrových kĺbov. Toto je vhodné hlavne pre ľudí, ktorých bolí spodná časť chrbtice, je to pre nich pozícia úľavy.