Coface má za sebou úspešný polrok v tomto roku

PARÍŽ – Spoločnosť dosiahla za šesť mesiacov tohto roka čistý príjem vo výške 123,2 milióna eur, potvrdila tak štart v roku 2021.

 Napriek pretrvávajúcej pandémii COVID-19 vo svete dokázala nadnárodná spoločnosť Coface, globálny líder v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika, dosiahnuť za prvý polrok 2021 čistý príjem vo výške 123,2 milióna eur, z toho 66,9 mil. eur v 2. štvrťroku tohto roka. „Výsledky spoločnosti Coface v druhom štvrťroku 2021 sú plne v súlade s výsledkami prvého štvrťroka. Odrážajú vynikajúci prevádzkový výkon v prostredí, ktoré zostáva veľmi neobvyklé,“ skonštatoval generálny riaditeľ skupiny Coface Xavier Durand. Skupina dosiahla za prvý polrok obrat vo výške 768 milióna eur, čo je medziročne nárast o 7,4 % pri konštantnej veličine FX a perimetre.

Rast bankrotov brzdí pomoc štátov

Poistné obchodných úverov vzrástlo o 8,5 %, čo je podľa Coface odrazom zlepšenia ekonomického prostredia. „Očakávaný nárast počtu pokovidových bankrotov sa ešte nedostavil. Spoločnosť Coface však naďalej predpokladá postupný nárast pohľadávok po splatnosti po tom, čo budú opatrenia na podporu podnikania pri prekoná vaní pandémie zo strany mnohých krajín zrušené,“ upozornil Xavier Durand. V tomto období ekonomického oživenia podľa neho Coface pokračuje v poskytovaní podpory klientom zárukami, ktoré sú v súčasnosti veľmi blízko úrovniam pred pandémiou. „Od začiatku krízy COVID-19 dosiahli náklady Coface podpísané v dohodách o rozdelení rizika s viacerými vládami 31 miliónov eur,“ dodal. Vládne opatrenia znížili v prvom polroku zisk skupiny pred zdanením o 24,9 mil. eur.

Riziko rastu insolvencií po ukončení vládnych opatrení vníma aj generálny riaditeľ Coface pre Slovenskú republiku a Česko Ján Čarný. Ako podotýka, hoci najsilnejší dopad na slovenskú ekonomiku mala prvá vlna pandémie, kedy bol silno zasiahnutý aj náš najvýkonnejší sektor – automotive, čo sa následne odrazilo na mnohých súvisiacich odvetviach, v súčasnosti naďalej vzhľadom na rýchlo sa šíriaci nový variant vírusu výrazne dopláca na pandémiu HORECA sektor. Automotive v súčasnosti bojuje s nedostatkom čipov a väčšina sektorov zápasí pod vplyvom pandémie aj s rastúcimi vstupmi. „Firmy s napätou likviditou sa pri rastúcich cenách vstupov ľahko môžu dostať do situácie, kedy narastú ich potreby nad poskytnuté úverové rámce. No stále platí, že peniaze sú bezprecedentne lacné a dostupnosť  zdrojov je dobrá, pokiaľ podnik doloží financujúcej banke schopnosť generovať dostatočné výnosy k plateniu záväzkov,“ dodáva. Aj naďalej je preto podľa neho pre firmy dôležitý aj manažment pohľadávok a rozloženie rizika.

Ivestície pokračujú

Skupina Coface chce naďalej pokračovať v investíciách do zlepšenia svojho podnikania v oblasti poistenia obchodných úverov, ako aj do ďalších aktivít. „Faktoringové a informačné služby potvrdili rastový potenciál príslušným nárastom o 10,9 %, resp. 11,0 % v prvom polroku,” poznamenal generálny riaditeľ skupiny Xavier Durand. Priemerná návratnosť vlastného kapitálu skupiny bola v prvom polroku na úrovni 13,5 %.

Odhadovaný pomer solventnosti podľa Solvency II je na úrovni 191 %, prípadne 186 % bez vládnych programov, nad cieľovým rozpätím (155 % – 175 %). Pomer čistej straty skupiny dosiahol v prvom polroku 21,4 %, čo je pokles o 36,0 percentuálneho bodu, pomer kombinovanej straty bol 51,9 % (51,0 % za druhý štvrťrok 2021). Pomer hrubej straty klesol o 29,4 percentuálneho bodu na 29,5 % aj vďaka nízkej úrovni pohľadávok vo svete. Pomer čistých nákladov sa zlepšil o 0,8 percentuálneho bodu na 30,4 %, čo odzrkadľuje rast tržieb a pokračujúce investície.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.