Čo prvý polrok dal: najhorší polrok od roku 1970

BRATISLAVA – Prvá polovica roku 2022 bola pre mnohé kapitálové trhy najhorším polrokom od roku 1970.

Pozrime sa na štatistické údaje. Napríklad americký index S&P 500 klesol o 21 %. Podľa Dow Jones Market Data je to najväčší pokles od roku 1970.

S&P 500 je akciový index pozostávajúci z 505 akcií 500 vybraných verejných spoločností kótovaných v USA s najväčšou kapitalizáciou. Zoznam vlastní a spravuje Standard & Poor’s. Index vychádza od 4. marca 1957.

Nemecký idex DAX klesol o 20 %. Francúzsky index CAC 40 o 18 %.

DAX, Deutscher Aktienindex, najdôležitejší nemecký akciový index. Index sa počíta ako kapitalizačne vážený priemer cien akcií najväčších akciových spoločností v Nemecku. Vypočítava sa len na základe počtu akcií vo voľnom obehu na trhu.

CAC 40, Cotation Assistée en Continu, je najdôležitejší akciový index vo Francúzsku. Index je vypočítaný ako aritmetický priemer kapitalizačne vážených cien akcií 40 najväčších spoločností kótovaných na parížskej burze Euronext.

Analytici tvrdia, že investori sú nervózni kvôli nasledovným faktorom: zrýchlenie inflácie, vojenský konflikt  na Ukrajine, spomelenie rast čínskej ekonomiky, narušenie dodávateľských vzťahov kvôli karanténam v Číne.

Utrpel aj trh dlhopisov, teda dlhov firiem a štátov poskytované prostredníctvom dlhových cenných papierov.

Podľa prepočtov iShares Core U. S. Aggregate Bond ETF, trh amerických podnikových dlhopisov od začiatku roka klesol o 11 %.

Informácie z minulosti hovoria, že po poklese kapitálových trhov v prvom polroku, nasleduje rast v druhom polroku.

Ako napísal denník The Wall Street Journal, keď index S&P 500 stratil nie menej ako 15 % v prvom polroku  – napríklad v rokoch 1932, 1939, 1940, 1960 a v roku 1970, v druhom polroku stúpal v priemere o 24 %.