Vírus zmenšil počet obcovani a odbyt prezervatívov

Pandémia koronavírusov a obmedzenia z toho vyplývajúce, vrátane izolácie, odvrátili ľudí od sexu. Podľa správy CNBC sa predaj kondómov počas epidémie výrazne znížil.

Laxman Narasimhan, generálny riaditeľ Reckitt Benckiser – materskej spoločnosti Durexu – uviedol, že ľudia mali počas pandémie zvyčajne menej sexu. Túto tendenciu pripisuje rastúcej miere úzkosti.

Firma Reckitt Benckiser sa však neobmedzuje iba na kondómy a tiež vyrába hygienické výrobky. Naopak, tržby z predaja sa naopak zvýšili. Narasimkhan poznamenal, že podobný trend sa vyvinul pred niekoľkými rokmi počas vypuknutia SARS a MERS.

Prezervatív alebo kondóm, má v slangu nasledovné pomenovani: olagum, frcguma, beťárguma, olačka, kotón, je bariérová antikoncep s relatívne vysokou účinnosťou. Prezervatív sa navlieka na pohlavný úd. Pearlov index bariérovej antikoncepcie, do ktorej spadá aj prezervatív, je 2 – 20, pričom dolné hodnoty popisujú úspešnosť pri ideálnom použití a horné hodnoty popisujú úspešnosť pri bežnom, teda to znamená  aj rpi napríklad nesprávnom,  používaní. Okrem relatívneho antikoncepčného účinku prezervatív znižuje, ale nevylučuje pravdepodobnosť prenosu pohlavnej choroby, alebo HIV/AIDS.

Rozmery a tvary prezervatívov sú rôzne a existuje mnoho výrobcov. Prezervatív je mechanický druh antikoncepcie, ktorý je zo všetkých druhov ten najdostupnejší.