David de Rothschild odovzdáva kormidlo synovi

Siedma generácia rodu Rothschildovcov bude riadiť firmu Rotshschild & Co., vlajkovú loď sektora finančných služieb, ktoré kontroluje rodina. David de Rothschild odovzdá opraty svojmu synovi. Informoval o tom portál Financial Times. Rodina podniká vo sfére financií od konca XVIII. storočia.

Alexander Gui Francesco de Rithschild, tretie dieťa zo štyroch a jediný syn Dávida a Olympie de Rothschildovej, predstaviteľov francúzskej vetvy dynastie Rothschildovcov. Narodil sa 2. decembra 1980.  Je absolventom Vyššej školy zahraničného obchodu. Po jej skončení pracoval v americkej investičnej banke Bearn Sterns v New Yorku, neskôr bol manažérom v investičnej spoločnosti Argan Capital. Od roku 2008 pracuje v Rotshschild & Co. Od roku 2008 bol členom predstavenstva a od roku 2014 podpredsedom predstavenstva.

Na rozdiel od niektorých rodinných príslušníkov, ako napríklad bratranca z britskej vetvy Nathaniela Philipa Victora Jamesa Rothschilda, nie je objektom mediálnych škandálov.

Rotschildovci sú nemeckí Aškenázski Židia z Frankfurtu nad Mohanom. Zakladateľom rodu bol Mayer Amschel Rothschild (1744 – 1812). Skúsenosti s bankovníctvom získal v rodine Oppenheimerovcov v Holandsku. Mal päť synov. Každého poslal do iného mesta. Podnikali Viedni, Londýne, Paríži, Neapole a Frankfurte nad Mohanom. V roku 2005 časopis Forbes označil Mayera Amschela Rothschild za siedmeho najvplyvnejšieho podnikateľa všetkých čias.

Rothschildovci sú predmetom konšpiračných teórií. Konšpiračná teória alebo teória sprisahania je názor na ľubovoľnú tému, ktorý predkladá, že istá skupina ľudí vedome a tajne pôsobí v neprospech inej skupiny ľudí. Vyznávači konšpiračných teórií si obyčajne myslia, že touto skupinou je vláda, predstavitelia tajných organizácií, jedného alebo viacerých spoločne pôsobiacich podnikov alebo predstavitelia národov alebo náboženstiev, občas aj mimozemské civilizácie.

Existuje veľké množstvo konšpiračných teórií. Obyčajne chýbajú presvedčivé potvrdzujúce alebo vyvracajúce dôkazy, často možno hovoriť o rôznych stopách, podozreniach a možnostiach. Niekedy sa v rámci propagandy aj pravdivé informácie protivníka označujú za konšpiráciu. Napríklad tvrdenia o neexistencii chemických zbraní v Iraku boli označené za konšpiráciu. Po porazení a obsadení Iraku sa skutočne žiadne chemické zbrane nenašli.

Hlavná fotografia: David de Rotschild, autor Michael Thaidigsmann, CC 4.0